2015-10-29

II Kadencja Zarządu Powiatu Krośnieńskiego

Starosta Krośnieński – Zbigniew Braja

Wicestarosta Krośnieński  – Andrzej Koniecki

Dyrektor Etatowy Członek Zarządu - Jerzy Szubra

Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego – Edward Nowak

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krośnieńsiego – Izabela Szubra, Edward Prajsnar

Sekretarz Powiatu – Barbara Bocianowska

Skarbnik Powiatu – Krystyna Kasza