2015-10-01

Informacja dla osób niesłyszących

znak przekreślonego uchaInformujemy, że w związku z wejściem w życie od dnia 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się /Dz. U. Nr 209, poz. 1243/, osoby uprawnione /osoby głuchonieme oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się/ załatwiające sprawy w Starostwie Powiatowym w Krośnie mogą skorzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika:
1) PJM - polskiego języka migowego /naturalny wizualno-przestrzenny język komunikowania się osób uprawnionych/ ,
2) SJM - systemem językowo-migowym /podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękowo-artykulacyjną/,
3) SKOGN - sposobem komunikowania się osób głuchoniewidomych /podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym sposób przekazu komunikatu dostosowany jest do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji wzroku i słuchu/ mając prawo do wyboru formy komunikowania się.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób uprawnionych, będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U .z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016/.

Osoby uprawnione, zainteresowane pomocą tłumacza są zobowiązane zgłosić do Starostwa Powiatowego w Krośnie chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na trzy dni robocze wcześniej, z wyłączeniem sytuacji nagłych, poprzez:
1) kontakt osobisty w godzinach pracy starostwa – pon - pt. w godz. 7.30 – 15.30,
2) kontakt telefoniczny z pracownikiem sekretariatu Starosty na nr tel. 13 43-75-713,
3) wysłanie faksu na nr 13 43-75-715,
4) pocztę elektroniczną – adres e-mail: starostwo@powiat.krosno.pl,
5) elektroniczną platformę administracji publicznej: www.epuap.gov.pl - skrytka POWIATKROSNO/podawcza.

Załączniki

  Wniosek o zgłoszen... migowego.doc 24 KB (doc) szczegóły pobierz