2016-01-07

Informacja o stanie samorządu i jego jednostek organizacyjnych

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU TURYSTYKI W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM

 

Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Sikorska

Osoba, która przekazała informację: Elżbieta Sakowska

Data: 16.07.2004r.

 

 

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jagiełło

Osoba, która przekazała informację: Krystyna Owsiak

Data wytworzenia: 14.07.2004r.

 

 

Kwartalne sprawozdanie z rocznej realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"

 

Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jagiełło

Osoba, która przekazała informację: Krystyna Owsiak

Data wytworzenia: 12.07.2004r.