Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rb-27S miesięczne sprawozdanie od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010
Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010
10.03.2016 więcej
Rb-28S miesięczne sprawozdanie od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010
Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010
10.03.2016 więcej
Rb-N kwartalne sprawozdanie od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych
aktywów finansowych jednostki budżetowej za okres od początku
roku do dnia 30 czerwca roku 2010
10.03.2016 więcej
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30
czerwca roku 2010
10.03.2016 więcej
Rb-Z kwartalne sprawozdanie od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30
czerwca roku 2010
10.03.2016 więcej