Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 września 2017 r.
o przyjęciu „Programu ochrony środowiska dla powiatu
krośnieńskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023"
18.09.2017 więcej
OBWIESZCZENIE Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 czerwca 2017 r.
o możliwości zapoznania się z projektem „ Programu ochrony
środowiska dla powiatu krośnieńskiego na lata 2016-2019 z
perspektywą do 2023" wraz z „Prognozą oddziaływania na
środowisko Programu ochrony środowiska dla powiatu
krośnieńskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023"
19.06.2017 więcej