Lista artykułów

Nazwa artykułu
Inne oświadczenia i informacje
Nie podlegają ujawnieniu zawarte w oświadczeniach i
informacjach dane dotyczące adresów zamieszkania osób je
składających oraz osób, których one dotyczą - art. 25 e ust.
6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
16.02.2016 więcej
Wzór Informacji i Oświadczenia
Wzór Informacji i Oświadczenia o działalności gospodarczej
prowadzonej przez małżonka
16.02.2016 więcej