Lista artykułów

Nazwa artykułu
Interpelacje i zapytania radnych: Maria Parylak, 30 grudnia 2020 roku
Prośba o wszczęcie prac remontowo-konserwatorskich pięciu
mostów w miejscowości Lubatowa. Chodzi o wyczyszczenie i
pomalowanie konstrukcji nośnych, tj. belek trawersowych oraz
uzupełnienie wyrw powstałych wokół filarów mostów w skutek
ciągłego wypłukiwania przez wodę.
04.01.2021 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Piotr Bril, 02.11.2020
Zapytanie dotyczy realizacji projektów drogowych na terenie
Gminy Jedlicze w 2021 roku
03.11.2020 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Piotr Bril, 02.11.2020
Interpelacja dotyczy zabytkowego Parku przy Pałacu Stawiarskich
w Jedliczu
03.11.2020 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Józefa Winnicka-Sawczuk, 12.10.2020
Interpelacja dotyczy zaplanowania środków finansowych w
budżecie na rok 2021 w celu opracowania dokumentacji i naprawy
drogi powiatowej w Teodorówce w kierunku od Dukli do lwli
14.10.2020 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Józefa Winnicka-Sawczuk, 12.10.2020
Interpelacja dotyczy zaplanowania środków finansowych w
budżecie na rok 2021 w celu opracowania dokumentacji i budowy
chodnika przy drodze powiatowej w JASIONCE na trasie Dukla -
Lubatowa, na odcinku Jasionka od cmentarza w kierunku przystanku
końcowego w Jasionce
14.10.2020 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Józefa Winnicka-Sawczuk, 12.10.2020
Interpelacja dotyczy zaplanowania środków finansowych w
budżecie na rok 2021 w celu opracowania dokumentacji i
przebudowy drogi powiatowej pomiędzy Jasionką a Lubatową. W
obecnej sytuacji powstałe osuwiska popowodziowe stanowią
bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia osób uczestniczących
w ruchu drogowym, przemieszczających się samochodami i
spacerujących
14.10.2020 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Józefa Winnicka-Sawczuk, 12.10.2020
Interpelacja dotyczy zaplanowania środków finansowych w
budżecie na rok 2021 w celu opracowania dokumentacji i budowy
chodnika przy drodze powiatowej w CERGOWEJ na trasie Dukla-
Lubatowa, na odcinku Cergowa od skrzyżowania z figurą Matki
Bożej w kierunku Jasionki
14.10.2020 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Piotr Bril, 07.09.2020
Interpelacja dotyczy zabytkowego Parku przy Pałacu Stawiarskich
w Jedliczu
18.09.2020 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Piotr Bril, 28.08.2020
Interpelacja dotyczy zaplanowania środków finansowych w
budżecie na 2021 rok w celu opracowania dokumentacji i budowy
chodnika przy drodze powiatowej nr 2305/1 przy ulicy Obrońców
Wolności w kierunku miejscowości Długie do pomnika na odcinku
420 metrów
07.09.2020 więcej
Interpelacje i zapytania radnych: Piotr Bril, 28.08.2020
Interpelacja dotyczy zaplanowania środków finansowych w
budżecie na 2021 rok w celu opracowania dokumentacji i budowy
ścieżki rowerowej w miejscowości Jedlicze
07.09.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się