2015-10-27

IV Kadencja Rady Powiatu Krośnieńskiego (lata 2010 - 2014)

RADA POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

Przewodniczący Rady Powiatu                  Andrzej Krężałek
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu           Józef Turek
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu           Kazimierz Krężałek


Skład Rady Powiatu Krośnieńskiego

     1. Marek Aftanas
     2. Marek Bliżycki
     3. Andrzej Dziugan
     4. Joanna Frydrych
     5. Kazimierz Gładysz
     6. Andrzej Guzik
     7. Marian Janik
     8. Stanisław Józefczyk
     9. Jan Juszczak
   10. Adolf Kasprzyk
   11. Stanisław Kenar
   12. Andrzej Krężałek
   13. Kazimierz Krężałek
   14. Jan Krygowski
   15. Edward Nowak
   16. Jan Pelczar
   17. Marian Pelczar
   18. Teresa Sirko
   19. Grażyna Skolarczyk
   20. Dorota Tomasiewicz
   21. Wojciech Tomkiewicz
   22. Józef Turek
   23. Krzysztof Zawada

Siedziba Rady Powiatu Krośnieńskiego

Budynek Starostwa Powiatowego w Krośnie
ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
p. 302
tel. 13 43-75-717
e-mail : rada@powiat.krosno.pl

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się