Lista artykułów

Nazwa artykułu
AB-10 Rejestracja dziennika budowy
AB-10 Rejestracja dziennika budowy
06.06.2017 więcej
AB-9 Dodatki mieszkaniowe
AB-9 Dodatki mieszkaniowe
06.06.2017 więcej
AB-8 Samodzielność lokali
AB-8 Samodzielność lokali
06.06.2017 więcej
AB-7 Przeniesienie pozwolenia - zgłoszenia z projektem
AB-7 Przeniesienie pozwolenia - zgłoszenia z projektem
06.06.2017 więcej
AB-6 Zgłoszenie budowy sieci lub stacji trafo- z projektem
AB-6 Zgłoszenie budowy sieci lub stacji trafo- z projektem
06.06.2017 więcej
AB-5 Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego
AB-5 Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego
06.06.2017 więcej
AB-4 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania
AB-4 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania
06.06.2017 więcej
AB-3 Zgłoszenie rozbiórki
AB-3 Zgłoszenie rozbiórki
05.06.2017 więcej
AB-2 Zgłoszenie budowy - robót budowlanych
AB-2 Zgłoszenie budowy - robót budowlanych
05.06.2017 więcej
AB-1 Pozwolenie na budowę
AB-1 Pozwolenie na budowę
05.06.2017 więcej