Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
GG-19 Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art.124a ustawy o gospodarce nieruchomościami
GG-19 Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w trybie
art.124a ustawy o gospodarce nieruchomościami
29.08.2017 więcej
GG-18 Zobowiązanie (w drodze decyzji administracyjnej) właściciela, użytkownika wieczystego lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości celem udostępnienia nieruchomości
GG-18 Zobowiązanie (w drodze decyzji administracyjnej)
właściciela, użytkownika wieczystego lub osoby, której
przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości celem
udostępnienia nieruchomości
13.11.2015 więcej
GG-17 Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art.124 ustawy o gospodarce nieruchomościami
GG-17 Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w trybie
art.124 ustawy o gospodarce nieruchomościami
13.11.2015 więcej
GG-16 Udostępnianie danych w trybie ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze przestrzennej
GG-16 Udostępnianie danych w trybie ustawy z dnia 4 marca 2010r.
o infrastrukturze przestrzennej
13.11.2015 więcej
GG-15 Dokonywanie zmian danych ewidencji gruntów i budynków
GG-15 Dokonywanie zmian danych ewidencji gruntów i budynków
13.11.2015 więcej
GG-14 Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
GG-14 Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
13.11.2015 więcej
GG-13 Wniosek o wydanie wypisów i wyrysów z EGiB
GG-13 Wniosek o wydanie wypisów i wyrysów z EGiB
13.11.2015 więcej
GG-12 Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów
GG-12 Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów
13.11.2015 więcej
GG-11 Zaświadczenie o posiadaniu gruntów
GG-11 Zaświadczenie o posiadaniu gruntów
13.11.2015 więcej
GG-10 Wniosek o przedłożenie dokumentacji projektowej na naradę koordynacyjną
GG-10 Wniosek o przedłożenie dokumentacji projektowej na
naradę koordynacyjną
13.11.2015 więcej
12