Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
KLAUZULA INFORMACYJNA - GG
KLAUZULA INFORMACYJNA - GG
22.05.2018 więcej
GG-19 Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art.124a ustawy o gospodarce nieruchomościami
GG-19 Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w trybie
art.124a ustawy o gospodarce nieruchomościami
29.08.2017 więcej
GG-18 Zobowiązanie (w drodze decyzji administracyjnej) właściciela, użytkownika wieczystego lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości celem udostępnienia nieruchomości
GG-18 Zobowiązanie (w drodze decyzji administracyjnej)
właściciela, użytkownika wieczystego lub osoby, której
przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości celem
udostępnienia nieruchomości
13.11.2015 więcej
GG-17 Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art.124 ustawy o gospodarce nieruchomościami
GG-17 Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w trybie
art.124 ustawy o gospodarce nieruchomościami
13.11.2015 więcej
GG-16 Udostępnianie danych w trybie ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze przestrzennej
GG-16 Udostępnianie danych w trybie ustawy z dnia 4 marca 2010r.
o infrastrukturze przestrzennej
13.11.2015 więcej
GG-15 Dokonywanie zmian danych ewidencji gruntów i budynków
GG-15 Dokonywanie zmian danych ewidencji gruntów i budynków
13.11.2015 więcej
GG-14 Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
GG-14 Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
13.11.2015 więcej
GG-13 Wniosek o wydanie wypisów i wyrysów z EGiB
GG-13 Wniosek o wydanie wypisów i wyrysów z EGiB
13.11.2015 więcej
GG-12 Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów
GG-12 Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów
13.11.2015 więcej
GG-11 Zaświadczenie o posiadaniu gruntów
GG-11 Zaświadczenie o posiadaniu gruntów
13.11.2015 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się