Lista artykułów

Nazwa artykułu
KLAUZULA INFORMACYJNA - KT
KLAUZULA INFORMACYJNA - KT
22.05.2018 więcej
KT-76 Wydanie dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym albo pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
KT-76 Wydanie dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie
krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób:
samochodem osobowym albo pojazdem samochodowym przeznaczonym
konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób
łącznie z kierowcą
17.11.2015 więcej
KT-75 Zawiadomienie o umieszczeniu w adnotacjach dowodu rejestracyjnego informacji o spełnieniu przez samochód osobowy, samochód ciężarowy, samochód specjalny, ciągnik samochodowy lub autobus określonego poziomu emisji spalin Euro
KT-75 Zawiadomienie o umieszczeniu w adnotacjach dowodu
rejestracyjnego informacji o spełnieniu przez samochód osobowy,
samochód ciężarowy, samochód specjalny, ciągnik samochodowy
lub autobus określonego poziomu emisji spalin Euro
17.11.2015 więcej
KT-74 Uzyskanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy albo osób
KT-74 Uzyskanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie
zawodu przewoźnika drogowego rzeczy albo osób
17.11.2015 więcej
KT-73 Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
KT-73 Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu
drogowego w zakresie przewozu osób: pojazdem samochodowym
przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej
niż 9 osób łącznie z kierowcą
17.11.2015 więcej
KT-72 Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym
KT-72 Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu
drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym
17.11.2015 więcej
KT-71 Wydawanie i cofanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców
KT-71 Wydawanie i cofanie poświadczenia potwierdzającego
spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę
prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców
17.11.2015 więcej
KT-70 Wpisywanie i wykreślanie wykładowców z ewidencji
KT-70 Wpisywanie i wykreślanie wykładowców z ewidencji
17.11.2015 więcej
KT-69 Uzyskanie wpisu do prawa jazdy potwierdzającego kwalifikację wstępną lub okresową
KT-69 Uzyskanie wpisu do prawa jazdy potwierdzającego
kwalifikację wstępną lub okresową
17.11.2015 więcej
KT-68 Wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
KT-68 Wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób
szczególny
17.11.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się