Lista artykułów

Nazwa artykułu
KT-76 Wydanie dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym
KT-76 Wydanie dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie
krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób:
samochodem osobowym
17.11.2015 więcej
KT-75 Zawiadomienie o umieszczeniu w adnotacjach dowodu rejestracyjnego informacji o spełnieniu przez samochód osobowy, samochód ciężarowy, samochód specjalny, ciągnik samochodowy lub autobus określonego poziomu emisji spalin Euro
KT-75 Zawiadomienie o umieszczeniu w adnotacjach dowodu
rejestracyjnego informacji o spełnieniu przez samochód osobowy,
samochód ciężarowy, samochód specjalny, ciągnik samochodowy
lub autobus określonego poziomu emisji spalin Euro
17.11.2015 więcej
KT-74 Uzyskanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy albo osób
KT-74 Uzyskanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie
zawodu przewoźnika drogowego rzeczy albo osób
17.11.2015 więcej
KT-73 Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
KT-73 Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu
drogowego w zakresie przewozu osób: pojazdem samochodowym
przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej
niż 9 osób łącznie z kierowcą
17.11.2015 więcej
KT-72 Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym
KT-72 Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu
drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym
17.11.2015 więcej
KT-71 Wydawanie i cofanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców
KT-71 Wydawanie i cofanie poświadczenia potwierdzającego
spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę
prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców
17.11.2015 więcej
KT-70 Wpisywanie i wykreślanie wykładowców z ewidencji
KT-70 Wpisywanie i wykreślanie wykładowców z ewidencji
17.11.2015 więcej
KT-69 Uzyskanie wpisu do prawa jazdy potwierdzającego kwalifikację wstępną lub okresową
KT-69 Uzyskanie wpisu do prawa jazdy potwierdzającego
kwalifikację wstępną lub okresową
17.11.2015 więcej
KT-68 Wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
KT-68 Wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób
szczególny
17.11.2015 więcej
KT-67 Zatwierdzenie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu
KT-67 Zatwierdzenie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu
17.11.2015 więcej