Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
OS-19 Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach
OS-19 Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac
konserwatorskich przy zabytkach
17.11.2015 więcej
OS-18 Kierowanie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zamieszkałych na terenie powiatu krośnieńskiego do młodzieżowych ośrodków socjoterapii (na wniosek rodzica/prawnego opiekuna)
OS-18 Kierowanie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, zamieszkałych na terenie powiatu
krośnieńskiego do młodzieżowych ośrodków socjoterapii (na
wniosek rodzica/prawnego opiekuna)
17.11.2015 więcej
OS-17 Funkcjonowanie Biura Rzeczy Znalezionych
OS-17 Funkcjonowanie Biura Rzeczy Znalezionych
17.11.2015 więcej
OS-15 Przyznanie nagrody Starosty za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
OS-15 Przyznanie nagrody Starosty za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze
17.11.2015 więcej
OS-14 Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
OS-14 Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
17.11.2015 więcej
OS-13 Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną
OS-13 Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej
przez osobę prawną lub fizyczną
17.11.2015 więcej
OS-12 Wniosek o sprowadzenie zwłok lub szczątków z zagranicy
OS-12 Wniosek o sprowadzenie zwłok lub szczątków z zagranicy
17.11.2015 więcej
OS-11 Wydanie zaświadczenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych
OS-11 Wydanie zaświadczenia z ewidencji uczniowskich klubów
sportowych
17.11.2015 więcej
OS-10 Zmiany w ewidencji uczniowskich klubów sportowych
OS-10 Zmiany w ewidencji uczniowskich klubów sportowych
17.11.2015 więcej
OS-9 Wypis z ewidencji uczniowskich klubów sportowych
OS-9 Wypis z ewidencji uczniowskich klubów sportowych
17.11.2015 więcej
12