Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
ODGiK-17 Wzór sprawozdania technicznego
ODGiK-17 Wzór sprawozdania technicznego
13.11.2015 więcej
ODGiK-16 Wzory zawiadomień o czynnościach geodezyjnych
ODGiK-16 Wzory zawiadomień o czynnościach geodezyjnych
13.11.2015 więcej
ODGiK-15 Arkusz danych ewidencyjnych budynku
ODGiK-15 Arkusz danych ewidencyjnych budynku
13.11.2015 więcej
ODGiK-14 Protokół z badania ksiąg wieczystych
ODGiK-14 Protokół z badania ksiąg wieczystych
13.11.2015 więcej
ODGiK-13 Protokół oględzin z terenowej aktualizacji konturów użytków gruntowych
ODGiK-13 Protokół oględzin z terenowej aktualizacji konturów
użytków gruntowych
13.11.2015 więcej
ODGiK-12 Protokół z utrwalenia na gruncie nowo wyznaczonych punktów granicznych
ODGiK-12 Protokół z utrwalenia na gruncie nowo wyznaczonych
punktów granicznych
13.11.2015 więcej
ODGiK-11 Protokół z rozgraniczania nieruchomości
ODGiK-11 Protokół z rozgraniczania nieruchomości
13.11.2015 więcej
ODGiK-10 Protokół przyjęcia granic nieruchomości
ODGiK-10 Protokół przyjęcia granic nieruchomości
13.11.2015 więcej
ODGiK-9 Protokół ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów i budynków
ODGiK-9 Protokół ustalenia przebiegu granic działek do celów
ewidencji gruntów i budynków
13.11.2015 więcej
ODGiK-8 Protokół z czynności wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych
ODGiK-8 Protokół z czynności wznowienia znaków granicznych,
wyznaczenia punktów granicznych
13.11.2015 więcej
12