Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
SR-43 Zaświadczenie czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu
SR-43 Zaświadczenie czy działka jest objęta uproszczonym
planem urządzenia lasu
30.01.2018 więcej
SR-42 Zezwolenie na przetwarzanie odpadów (proces odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie)
SR-42 Zezwolenie na przetwarzanie odpadów (proces odzysku lub
unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub
unieszkodliwianie)
12.11.2015 więcej
SR-41 Zezwolenie na transport odpadów
SR-41 Zezwolenie na transport odpadów
12.11.2015 więcej
SR-40 Zezwolenie na zbieranie odpadów
SR-40 Zezwolenie na zbieranie odpadów
12.11.2015 więcej
SR-39 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
SR-39 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
12.11.2015 więcej
SR-38 Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny
SR-38 Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny
12.11.2015 więcej
SR-37 Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
SR-37 Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
12.11.2015 więcej
SR-36 Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej
SR-36 Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej
12.11.2015 więcej
SR-35 Zatwierdzanie projektów robót geologicznych
SR-35 Zatwierdzanie projektów robót geologicznych
12.11.2015 więcej
SR-34 Przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi
SR-34 Przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych
obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystywania
ciepła Ziemi
12.11.2015 więcej
12