2015-10-26

Komisje Rady Powiatu

KOMISJE RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO


Komisja Rewizyjna
1.Roman Guzik
2.Bolesław Kozielec
3.Jan Białas
4.Andrzej Guzik
5.Paweł Nadziakiewicz
6.Jan Pelczar
7.Lucjan Such

Dokumentacja przebiegu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2004 r.

Dokumentacja przebiegu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2005 r.

Dokumentacja przebiegu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2006 r.

 
Komisja Budżetu i Finansów      
1.Bolesław Kozielec
2.Edward Prajsnar
3.Izabela Szubra
4.Stanisław Kenar
5.Dariusz Sobieraj
6.Henryk Wilusz
7.Stanisław Szostak

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  
1.Andrzej Gromek
2.Stanisław Kołacz
3.Roman Guzik
4.Stanisław Kenar
5.Marian Penar

Komisja Zdrowia i Rodziny  
1.Zofia Dąbrowska
2.Izabela Szubra
3.Barbara Błażejowska-Kopiczak
4.Andrzej Guzik
5.Dariusz Sobieraj

   

Komisja Transportu, Budownictwa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  
1.Stanisław Kołacz
2.Grzegorz Nowak
3.Henryk Wilusz
4.Zofia Dąbrowska
5.Jacek Kraś
6.Marian Penar
7.Krzysztof Zawada

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Wodnej    
1.Jan Białas
2.Andrzej Gromek
3.Lucjan Such
4.Jacek Kraś
5.Krzysztof Zawada

Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu  
1.Lucjan Such
2.Stanisław Kołacz
3.Grzegorz Nowak
4.Jan Pelczar
5.Stanisław Szostak

Komisja Statutowa     
1.Barbara Błażejowska-Kopiczak
2.Stanisław Kenar
3.Paweł Nadziakiewicz
4.Izabela Szubra
5.Bolesław Kozielec