2015-10-26

Komisje Rady Powiatu

KOMISJE RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO


Komisja Rewizyjna
1.Roman Guzik
2.Bolesław Kozielec
3.Jan Białas
4.Andrzej Guzik
5.Paweł Nadziakiewicz
6.Jan Pelczar
7.Lucjan Such

Dokumentacja przebiegu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2004 r.

Dokumentacja przebiegu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2005 r.

Dokumentacja przebiegu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2006 r.

 
Komisja Budżetu i Finansów      
1.Bolesław Kozielec
2.Edward Prajsnar
3.Izabela Szubra
4.Stanisław Kenar
5.Dariusz Sobieraj
6.Henryk Wilusz
7.Stanisław Szostak

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  
1.Andrzej Gromek
2.Stanisław Kołacz
3.Roman Guzik
4.Stanisław Kenar
5.Marian Penar

Komisja Zdrowia i Rodziny  
1.Zofia Dąbrowska
2.Izabela Szubra
3.Barbara Błażejowska-Kopiczak
4.Andrzej Guzik
5.Dariusz Sobieraj

   

Komisja Transportu, Budownictwa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  
1.Stanisław Kołacz
2.Grzegorz Nowak
3.Henryk Wilusz
4.Zofia Dąbrowska
5.Jacek Kraś
6.Marian Penar
7.Krzysztof Zawada

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Wodnej    
1.Jan Białas
2.Andrzej Gromek
3.Lucjan Such
4.Jacek Kraś
5.Krzysztof Zawada

Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu  
1.Lucjan Such
2.Stanisław Kołacz
3.Grzegorz Nowak
4.Jan Pelczar
5.Stanisław Szostak

Komisja Statutowa     
1.Barbara Błażejowska-Kopiczak
2.Stanisław Kenar
3.Paweł Nadziakiewicz
4.Izabela Szubra
5.Bolesław Kozielec
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się