2015-10-27

Komisje Rady Powiatu III kadencji

KOMISJE RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

Komisja Rewizyjna

 1.     Teresa Sirko
 2.     Lesław Niemczyk
 3.     Antoni Bączek
 4.     Tomasz Sieniawski
 5.     Adolf Kasprzyk
 6.     Edward Bargiel
 7.     Jan Białas


Komisja Budżetu i Finansów

 1.     Antoni Bączek
 2.     Stanisław Kenar
 3.     Jerzy Kaleta
 4.     Lesław Niemczyk
 5.     Edward Nowak
 6.     Adolf Kasprzyk
 7.     Józef Turek


 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

 1.     Stanisław Józefczyk
 2.     Stanisław Kenar
 3.     Jerzy Kaleta
 4.     Edward Nowak
 5.     Teresa Suska


 Komisja Zdrowia i Rodziny

 1.     Dorota Tomasiewicz
 2.     Dariusz Sobieraj
 3.     Andrzej Szczurek
 4.     Teresa Suska
 5.     Józef Turek


Komisja Transportu, Budownictwa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 1.     Tadeusz Szymański
 2.     Dariusz Sobieraj
 3.     Stanisław Józefczyk
 4.     Marian Janik
 5.     Wojciech Bularski


 Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Wodnej

 1.     Tomasz Sieniawski
 2.     Teresa Sirko
 3.     Krzysztof Zawada
 4.     Jan Białas
 5.     Wojciech Bularski


 Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu

 1.     Jerzy Kaleta
 2.     Dorota Tomasiewicz
 3.     Teresa Sirko
 4.     Marian Janik
 5.     Teresa Suska


 Komisja Statutowa

 1.     Edward Bargiel
 2.     Krzysztof Zawada
 3.     Andrzej Szczurek
 4.     Tadeusz Szymański
 5.     Józef Turek

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się