2015-10-27

Komisje Rady Powiatu IV kadencji

KOMISJE RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO


Komisja Rewizyjna

1.Teresa Sirko
2.Adolf Kasprzyk
3.Marek Bliżycki
4.Jan Krygowski
5.Grażyna Skolarczyk
6.Dorota Tomasiewicz
7.Krzysztof Zawada


Komisja Budżetu i Finansów
1.Andrzej Dziugan
2.Kazimierz Gładysz
3.Adolf Kasprzyk
4.Stanisław Kenar
5.Kazimierz Krężałek
6.Edward Nowak
7.Wojciech Tomkiewicz


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
1.Marek Aftanas
2.Andrzej Dziugan
3.Marek Bliżycki
4.Joanna Frydrych
5.Edward Nowak
6.Wojciech Tomkiewicz


Komisja Zdrowia i Rodziny
1.Dorota Tomasiewicz
2.Grażyna Skolarczyk
3.Marek Bliżycki
4.Stanisław Kenar
5.Józef Turek


Komisja Transportu, Budownictwa i Bezpieczeństwa Publicznego
1.Marek Aftanas
2.Kazimierz Gładysz
3.Marian Janik
4.Stanisław Józefczyk
5.Jan Krygowski
6.Marian Pelczar
7.Wojciech Tomkiewicz


Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Wodnej
1.Kazimierz Krężałek
2.Jan Krygowski
3.Marian Pelczar
4.Teresa Sirko
5.Krzysztof Zawada


Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu
1.Marek Aftanas
2.Joanna Frydrych
3.Marian Janik
4.Teresa Sirko
5.Grażyna Skolarczyk


Komisja Statutowa
1.Andrzej Dziugan
2.Stanisław Józefczyk
3.Adolf Kasprzyk
4.Kazimierz Krężałek
5.Józef Turek