2015-10-27

Komisje Rady Powiatu IV kadencji

KOMISJE RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO


Komisja Rewizyjna

1.Teresa Sirko
2.Adolf Kasprzyk
3.Marek Bliżycki
4.Jan Krygowski
5.Grażyna Skolarczyk
6.Dorota Tomasiewicz
7.Krzysztof Zawada


Komisja Budżetu i Finansów
1.Andrzej Dziugan
2.Kazimierz Gładysz
3.Adolf Kasprzyk
4.Stanisław Kenar
5.Kazimierz Krężałek
6.Edward Nowak
7.Wojciech Tomkiewicz


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
1.Marek Aftanas
2.Andrzej Dziugan
3.Marek Bliżycki
4.Joanna Frydrych
5.Edward Nowak
6.Wojciech Tomkiewicz


Komisja Zdrowia i Rodziny
1.Dorota Tomasiewicz
2.Grażyna Skolarczyk
3.Marek Bliżycki
4.Stanisław Kenar
5.Józef Turek


Komisja Transportu, Budownictwa i Bezpieczeństwa Publicznego
1.Marek Aftanas
2.Kazimierz Gładysz
3.Marian Janik
4.Stanisław Józefczyk
5.Jan Krygowski
6.Marian Pelczar
7.Wojciech Tomkiewicz


Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Wodnej
1.Kazimierz Krężałek
2.Jan Krygowski
3.Marian Pelczar
4.Teresa Sirko
5.Krzysztof Zawada


Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu
1.Marek Aftanas
2.Joanna Frydrych
3.Marian Janik
4.Teresa Sirko
5.Grażyna Skolarczyk


Komisja Statutowa
1.Andrzej Dziugan
2.Stanisław Józefczyk
3.Adolf Kasprzyk
4.Kazimierz Krężałek
5.Józef Turek

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się