2018-11-22

Komisje Rady Powiatu V kadencji

KOMISJE RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGOKomisja Rewizyjna

1. Teresa Sirko - przewodniczący komisji
2. Daniel Piwowar – z-ca przewodniczącego
3. Piotr Bril
4. Andrzej Guzik
5. Zenon Fedak
6. Jan Pelczar
7. Bogusław Zaforemski

Komisja Budżetu i Finansów

1. Daniel Piwowar – przewodniczący komisji
2. Andrzej Krężałek – z-ca przewodniczącego
3. Zenon Fedak
4. Teresa Sirko
5. Piotr Waśko

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

1. Marek Aftanas – przewodniczący komisji
2. Piotr Bril – z-ca przewodniczącego
3. Marian Janik
4. Stanisław Kenar
5. Piotr Waśko

 Komisja Zdrowia i Rodziny

1. Dorota Tomasiewicz – przewodniczący komisji
2. Bogusław Zaforemski – z-ca przewodniczącego
3. Jan Krygowski
4. Monika Subik
5. Józef Turek

Komisja Transportu, Budownictwa i Bezpieczeństwa Publicznego

1. Stanisław Kenar – przewodniczący komisji
2. Marian Janik – z-ca przewodniczącego
3. Piotr Bril
4. Zenon Fedak
5. Andrzej Guzik
6. Jan Pelczar
7. Daniel Piwowar

 Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Wodnej

1. Marian Pelczar – przewodniczący komisji
2. Monika Subik – z-ca przewodniczącego
3. Stanisław Józefczyk
4. Jan Krygowski
5. Teresa Sirko

Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu

1. Monika Subik – przewodniczący komisji
2. Piotr Waśko – z-ca przewodniczącego
3. Andrzej Krężałek
4. Jan Krygowski
5. Dorota Tomasiewicz


 Komisja Statutowa

1. Marian Janik – przewodniczący komisji
2. Marek Aftanas – z-ca przewodniczącego
3. Marian Pelczar
4. Józef Turek
5. Bogusław Zaforemski

 

Uchwała Nr V/48/ 2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 15 maja 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Powiatu Krośnieńskiego

 

UCHWAŁA NR XXIV/195/2017 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 6 lutego 2017 roku zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Powiatu Krośnieńskiego

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się