2015-10-26

Komisje Rady Powiatu VI Kadencji (lata 2018 - 2023)

KOMISJE RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGOKomisja Rewizyjna

1. Marek Aftanas – Przewodniczący Komisji
2. Józefa Winnicka – Sawczuk – Zastępca Przewodniczącego
3. Maria Parylak – Sekretarz
4. Kazimierz Gładysz
5. Daniel Piwowar
6. Stanisław Sajdak
7. Iwona Stefanik


Komisja Budżetu i Finansów

1. Andrzej Dziugan – Przewodniczący Komisji
2. Zygmunt Ginalski – Zastępca Przewodniczącego
3. Kazimierz Gładysz
4. Marcin Józefowicz
5. Teresa Sirko


 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

1. Józefa Winnicka – Sawczuk – Przewodniczący Komisji
2. Zygmunt Ginalski – Zastępca Przewodniczącego
3. Marek Aftanas
4. Piotr Bril
5. Adolf Kasprzyk


 Komisja Zdrowia i Rodziny

1. Maria Parylak – Przewodniczący Komisji
2. Zenon Fedak – Zastępca Przewodniczącego
3. Józef Bek
4. Marcin Józefowicz
5. Stanisław Kenar
 


Komisja Transportu, Budownictwa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

1. Stanisław Sajdak – Przewodniczący Komisji
2. Zenon Fedak – Zastępca Przewodniczącego
3. Tomasz Sieniawski – Sekretarz
4. Kazimierz Gładysz
5. Stanisław Kenar


 Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Wodnej

1. Tomasz Sieniawski – Przewodniczący Komisji
2. Józef Bek – Zastępca Przewodniczącego
3. Józefa Winnicka – Sawczuk – Sekretarz
4. Marian Pelczar
5. Teresa Sirko


Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu

1. Grzegorz Nieradka – Przewodniczący Komisji
2. Maria Parylak – Zastępca Przewodniczącego
3. Piotr Bril
4. Marcin Józefowicz
5. Daniel Piwowar


 Komisja Statutowa

1. Józef Bek – Przewodniczący Komisji
2. Marek Aftanas – Zastępca Przewodniczącego
3. Adolf Kasprzyk
4. Stanisław Kenar
5. Grzegorz Nieradka

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Adolf Kasprzyk – Przewodniczący Komisji
2. Tomasz Sieniawski – Zastępca Przewodniczącego
3. Iwona Stefanik – Sekretarz
4. Andrzej Dziugan
5. Stanisław Sajdak

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się