Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
OTWARTY KONKURS OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ NA RZECZ MIESZKAŃCÓW POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO W 2021 ROKU FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON
Powiat Krośnieński z siedzibą w Krośnie 38-400 Krosno, ul.
Bieszczadzka 1 ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do
składania ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu
rehabilitacji społecznej na rzecz mieszkańców Powiatu
Krośnieńskiego w 2021 roku finansowanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod
nazwą „REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
23.04.2021 więcej
Powiat Krośnieński zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej:
„Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej intelektualnie płci męskiej na 80 miejsc w
okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2025
roku" oraz "Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie na 108 miejsc - w
okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2025
roku"
30.10.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się