Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu w 2016 r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
Ogłoszenie z dnia 19 października 2015 roku jest nieaktualne
(treść zmieniona Uchwałą Nr 150/2015 Zarządu Powiatu
Krośnieńskiego z dnia 21 października 2015 r. zmieniającą
uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji
rządowej polegającego na prowadzeniu w 2016 r. punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej)
30.12.2015 więcej
123