Lista artykułów

Nazwa artykułu
Konsultacje z mieszkańcami w sprawie włączenia miejscowości Moszczaniec, Polany Surowiczne, Surowica, Darów, Rudawka Jaśliska, Jasiel do gminy Jaśliska w powiecie krośnieńskim
Konsultacje z mieszkańcami w sprawie włączenia miejscowości
Moszczaniec, Polany Surowiczne, Surowica, Darów, Rudawka
Jaśliska, Jasiel do gminy Jaśliska w powiecie krośnieńskim
02.10.2015 więcej