Lista artykułów

Nazwa artykułu
Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego na lata 2021-2027
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z projektem Strategii
Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego na lata 2021-2027 i przekazania
nam Waszych ewentualnych uwag do tego dokumentu. Uwagi można
przekazywać na załączonym do pobrania Formularzu uwag do 27
sierpnia 2021 roku. Celem konsultacji społecznych jest zebranie
uwag dotyczących treści projektu dokumentu Strategii Rozwoju
Powiatu Krośnieńskiego na lata 2021-2027. Szczegółowe
informacje dotyczące miejsca i sposobu składania uwag
znajdziecie Państwo w pobranym formularzu. Zapraszamy.
13.08.2021 więcej
Konsultacje dotyczące zmiany granic administracyjnych Powiatu Krośnieńskiego w zakresie terytorialnym dotyczącym Gminy Krościenko Wyżne i Gminy Miejsce Piastowe.
Konsultacje z mieszkańcami powiatu krośnieńskiego celem
uzyskania opinii mieszkańców w sprawie włączenia części
terenów położonych w powiecie krośnieńskim w gminie
Krościenko Wyżne - część obrębu ewidencyjnego Krościenko
Wyżne oraz w gminie Miejsce Piastowe - część obrębu
ewidencyjnego Targowiska i część obrębu ewidencyjnego
Łężany do terytorium Gminy Miasto Krosno
09.01.2020 więcej
Konsultacje dotyczące zmiany granic administracyjnych Powiatu Krośnieńskiego w zakresie terytorialnym dotyczącym Gminy Krościenko Wyżne i Gminy Miejsce Piastowe.
Konsultacje z mieszkańcami gminy Krościenko Wyżne celem
uzyskania opinii mieszkańców w sprawie włączenia części
terenów położonych w powiecie krośnieńskim w gminie
Krościenko Wyżne - część obrębu ewidencyjnego Krościenko
Wyżne do terytorium Gminy Miasto Krosno
04.01.2019 więcej
Konsultacje dotyczące zmiany granic administracyjnych Powiatu Krośnieńskiego w zakresie terytorialnym dotyczącym Gminy Krościenko Wyżne i Gminy Miejsce Piastowe
Konsultacje z mieszkańcami Gminy Miejsce Piastowe celem
uzyskania opinii mieszkańców w sprawie włączenia części
terenów położonych w powiecie krośnieńskim w gminie Miejsce
Piastowe - część obrębu ewidencyjnego Targowiska i część
obrębu ewidencyjnego Łężany do terytorium Gminy Miasto Krosno
04.01.2019 więcej
Konsultacje dotyczące zmiany granic administracyjnych Powiatu Krośnieńskiego w zakresie terytorialnym dotyczącym Gminy Krościenko Wyżne i Gminy Miejsce Piastowe.
Konsultacje z mieszkańcami gminy Krościenko Wyżne celem
uzyskania opinii mieszkańców w sprawie włączenia części
terenów położonych w powiecie krośnieńskim w gminie
Krościenko Wyżne - część obrębu ewidencyjnego Krościenko
Wyżne do terytorium Gminy Miasto Krosno
23.02.2018 więcej
Konsultacje dotyczące zmiany granic administracyjnych Powiatu Krośnieńskiego w zakresie terytorialnym dotyczącym Gminy Krościenko Wyżne i Gminy Miejsce Piastowe
Konsultacje z mieszkańcami Gminy Miejsce Piastowe celem
uzyskania opinii mieszkańców w sprawie włączenia części
terenów położonych w powiecie krośnieńskim w gminie Miejsce
Piastowe - część obrębu ewidencyjnego Targowiska i część
obrębu ewidencyjnego Łężany do terytorium Gminy Miasto Krosno
23.02.2018 więcej
Konsultacje z mieszkańcami w sprawie włączenia miejscowości Moszczaniec, Polany Surowiczne, Surowica, Darów, Rudawka Jaśliska, Jasiel do gminy Jaśliska w powiecie krośnieńskim
Konsultacje z mieszkańcami w sprawie włączenia miejscowości
Moszczaniec, Polany Surowiczne, Surowica, Darów, Rudawka
Jaśliska, Jasiel do gminy Jaśliska w powiecie krośnieńskim
02.10.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się