2015-12-02

Kontakt, telefony alarmowe

Adres:
Starostwo Powiatowe w Krośnie
ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno

Czas pracy Centrum w sytuacjach nie stwarzających zagrożenia:
W godzinach pracy Starostwa od 730 - 1530 w siedzibie Centrum

Telefon: 13 43 75 801; 13 43 75 802
Fax: 13 43 75 802
E-mail: pczk@powiat.krosno.pl

Po godzinach pracy od 15.30 – 7.30 i w dni wolne od pracy w Starostwie Powiatowym w Krośnie – na Stanowisku Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie

Telefon: 13 43 66 308
Fax: 13 43 66 308
E-mail: mskkrosno@podkarpacie.straz.pl

W sytuacji kryzysowej Centrum całodobowo pracuje w swojej siedzibie – czyli w Starostwie Powiatowym w Krośnie.


Telefony alarmowe:
112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego
999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja

Telefony alarmowe służb komunalnych:
991 – pogotowie energetyczne
992 – pogotowie gazowe
 

Osoba, która przekazała informację: Andrzej Maziarz
Data: 27.05.2010 r.