Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR 545/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Powiatu
Krośnieńskiego za 2017 rok
25.04.2018 więcej
UCHWAŁA NR 393/2017 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 22 marca 2017 roku
w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Powiatu
Krośnieńskiego za 2016 rok
29.03.2017 więcej
Uchwała Nr 221/2016 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Powiatu
Krośnieńskiego za 2015 rok
05.04.2016 więcej
Informacja o stanie mienia Powiatu Krośnieńskiego na dzień 31 grudnia 2011 roku
Osoba, która przekazała informację: Jolanta Głód
03.12.2015 więcej
Informacja o stanie mienia Powiatu Krośnieńskiego na dzień 31 grudnia 2010 roku
Osoba, która przekazała informację: Jolanta Głód
03.12.2015 więcej
Informacja o stanie mienia Powiatu Krośnieńskiego na dzień 30 września 2009 roku
Osoba, która przekazała informację: Jolanta Głód
03.12.2015 więcej
Informacja o stanie mienia Powiatu Krośnieńskiego na dzień 30 września 2008 roku
Osoba, która przekazała informację: Jolanta Głód
03.12.2015 więcej
Informacja o stanie mienia Powiatu Krośnieńskiego na dzień 30 września 2007 roku
Osoba, która przekazała informację: Jolanta Głód
03.12.2015 więcej
12