Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR 463/2021 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA Zespołu Szkół w Iwoniczu ul. Zadwór 15, 38-440
Iwonicz-Zdrój
18.03.2021 więcej
Uchwała Nr 237/2020 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 8 stycznia 2020 r.
Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie,
ul. Parkowa 2, 38-400 Krosno
09.01.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowego
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie
03.12.2019 więcej
UCHWAŁA NR 164/2019 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r.
Starosta Krośnieński ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Krośnieńskiego w
Krośnie, 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 1 - wymiar zatrudnienia
1 etat.
11.09.2019 więcej
Uchwała Nr 104/2019 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 6 czerwca 2019 r.
Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania
OHP w Iwoniczu, ul. Zadwór 5, 38-440 Iwonicz-Zdrój
10.06.2019 więcej
Uchwała Nr 103/2019 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 6 czerwca 2019 r.
Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie,
ul. Parkowa 2, 38-400 Krosno
10.06.2019 więcej
Uchwała Nr 86 /2019 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 13 maja 2019 r.
Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie-Zdroju, ul.
Potockich 3, 38-481 Rymanów-Zdrój
15.05.2019 więcej
Uchwała Nr 65 /2019 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska
kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Krośnieńskiego
29.03.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się