Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji
konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie
ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego
na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie
Powiatu Krośnieńskiego w 2018 r.
01.09.2017 więcej
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji
konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie
ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego
na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie
Powiatu Krośnieńskiego w 2017 r.
29.09.2016 więcej
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji
konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie
ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego
na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie
Powiatu Krośnieńskiego w 2016 r.
03.12.2015 więcej