Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Krośnie
Starosta Krośnieński ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w Wydziale
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w
Krośnie
17.07.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Krośnie
Starosta Krośnieński ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
ds. uprawnień do kierowania pojazdami w Wydziale Komunikacji i
Transportu Starostwa Powiatowego w Krośnie, 38-400 Krosno ul.
Bieszczadzka 1 - 1 etat
09.07.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Krośnie
Starosta Krośnieński ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
pracy ds. obsługi Sekretariatu Starosty Krośnieńskiego w
Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Starosta Powiatowego w
Krośnie, 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 1 - 1 etat
09.07.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Krośnie
Starosta Krośnieński ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
ds. pracowniczych w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym
Starostwa Powiatowego w Krośnie 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 1
- 1 etat
01.07.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Krośnie
Starosta Krośnieński ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w Wydziale
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
26.06.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Krośnie
Starosta Krośnieński ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
Kierownika Referatu Administracyjno-Gospodarczego w Wydziale
Organizacyjno - Administracyjnym Starostwa Powiatowego w Krośnie
38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 1 - 1 etat
08.06.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Krośnie
Starosta Krośnieński ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
pracy ds. obsługi Sekretariatu Wicestarosty w Wydziale
Organizacyjno-Administracyjnym Starosta Powiatowego w Krośnie,
38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 1 - 1 etat
04.06.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Krośnie
Starosta Krośnieński ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
ds. inwestycji i zamówień publicznych w Biurze Rozwoju,
Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w
Krośnie 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 1 - 1 etat
19.05.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Krośnie - III nabór
Starosta Krośnieński ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
ds. administracji architektoniczno-budowlanej Starostwa
Powiatowego w Krośnie 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 1 - 1 etat
(III nabór)
18.11.2019 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Krośnie - II nabór
Starosta Krośnieński ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
ds. administracji architektoniczno-budowlanej Starostwa
Powiatowego w Krośnie 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 1 - 1 etat
(II nabór)
05.11.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się