Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Krośnie
Starosta Krośnieński ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
ds. aktualizacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego w
Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa
Powiatowego w Krośnie 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 1 - 1 etat
13.12.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Krośnie
Starosta Krośnieński ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
ds. administracji architektoniczno-budowlanej Starosta
Powiatowego w Krośnie 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 1 - 1 etat
30.06.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Krośnie
Starosta Krośnieński ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu
Starosta Powiatowego w Krośnie 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 1
- 1 etat
13.04.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Krośnie
Starosta Krośnieński ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
ds. ochrony powietrza w Wydziale Środowiska i Rolnictwa
Starostwa Powiatowego w Krośnie 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 1
- 1 etat
05.10.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Krośnie
Starosta Krośnieński ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
ds. aktualizacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego w
Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa
Powiatowego w Krośnie 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 1 - 1 etat
04.07.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Krośnie
Starosta Krośnieński ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
ds. transportu i drogownictwa w Wydziale Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Krośnie 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 1
- wymiar 1 etat
13.06.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Krośnie
Starosta Krośnieński ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
ds. rozwoju w Biurze Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Starostwa Powiatowego w Krośnie 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 1
- wymiar 1 etat
26.01.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Krośnie
Starosta Krośnieński ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
ds. rozwoju w Biurze Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Starostwa Powiatowego w Krośnie 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 1
- wymiar 1 etat
26.01.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Krośnie
Starosta Krośnieński ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Krośnie 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 1
- wymiar 1 etat
26.01.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Krośnie
Starosta Krośnieński ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
administratora Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu w
Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa
Powiatowego w Krośnie, 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 1 - wymiar
1 etat
26.01.2016 więcej
123