Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Krośnie
Starosta Krośnieński ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
ds. aktualizacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego w
Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa
Powiatowego w Krośnie 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 1 - 1 etat
13.12.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Krośnie
Starosta Krośnieński ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
ds. administracji architektoniczno-budowlanej Starosta
Powiatowego w Krośnie 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 1 - 1 etat
30.06.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Krośnie
Starosta Krośnieński ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu
Starosta Powiatowego w Krośnie 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 1
- 1 etat
13.04.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Krośnie
Starosta Krośnieński ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
ds. ochrony powietrza w Wydziale Środowiska i Rolnictwa
Starostwa Powiatowego w Krośnie 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 1
- 1 etat
05.10.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Krośnie
Starosta Krośnieński ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
ds. aktualizacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego w
Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa
Powiatowego w Krośnie 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 1 - 1 etat
04.07.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Krośnie
Starosta Krośnieński ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
ds. transportu i drogownictwa w Wydziale Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Krośnie 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 1
- wymiar 1 etat
13.06.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Krośnie
Starosta Krośnieński ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
ds. rozwoju w Biurze Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Starostwa Powiatowego w Krośnie 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 1
- wymiar 1 etat
26.01.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Krośnie
Starosta Krośnieński ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
ds. rozwoju w Biurze Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Starostwa Powiatowego w Krośnie 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 1
- wymiar 1 etat
26.01.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Krośnie
Starosta Krośnieński ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Krośnie 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 1
- wymiar 1 etat
26.01.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Krośnie
Starosta Krośnieński ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
administratora Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu w
Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa
Powiatowego w Krośnie, 38-400 Krosno ul. Bieszczadzka 1 - wymiar
1 etat
26.01.2016 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się