Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Krośnieńskiego przeznaczonych do oddania w najem
Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przeznacza do oddania w najem
SPECMED Sp. z o.o., w drodze bezprzetargowej, na dwa lata, celem
świadczenia usług zdrowotnych, lokal użytkowy nr 4 o pow.
260,76 m2 w Krośnie przy ul. Kisielewskiego 1
08.12.2016 więcej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Krośnieńskiego przeznaczonych do oddania w najem
Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przeznacza do oddania w najem, w
drodze przetargu, na okres jednego roku, lokal użytkowy nr 4 o
pow. 260,76 m2, obj. KS1K/00110470/2, stanowiący odrębną
własność Powiatu Krośnieńskiego wraz z udziałem 118/1000 w
nieruchomości wspólnej, zlokalizowany na parterze budynku w
Krośnie przy ul. Kisielewskiego 1, na działce nr 1212/20 o pow.
0,2636 ha
21.12.2015 więcej
Wykaz lokali użytkowych Skarbu Państwa przeznaczonych do wynajmu
Do wymajmu przeznaczone jest 172,00 m2 powierzchni użytkowej
znajdującej się w budynku odpraw towarowych na działce nr
320/8 w Barwinku gm. Dukla, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, objętej księgą wieczystą KS1K/00031824/1
21.12.2015 więcej
12