2015-10-02

O nas

 

Herb Powiatu Krośnieńskiego

Powiat Krośnieński 
Województwo Podkarpackie

Starostwo Powiatowe w Krośnie
38-400 Krosno
ul. Bieszczadzka 1

tel. centrala: 13 43-75-700
tel. sekretariat: 13 43-75-713
fax: 13 43-75-715


adres e-mail:
starostwo@powiat.krosno.pl
strona internetowa: http://www.powiat.krosno.pl
strona BIP: http://spkrosno.bip.gov.pl

 

NIP:684-214-27-61
REGON: 37-04-44-032

 

 

Godziny pracy Starostwa Powiatowego w Krośnie:
- poniedziałek - od 7:30 do 16:30,
- wtorek, środa, czwartek - od 7:30 do 15:30,

-piątek - od 7:30 do 14:30.

 

 

Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, że interesanci przyjmowani są następująco:
1. Wydział Komunikacji i Transportu:
- poniedziałek: 7.45 – 16.15
- wtorek, środa, czwartek: 7.45 – 15.15
- piątek: 7.45 – 14.15


2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawach związanych z wnoszeniem opłat za: wypisy, wyrysy, inne materiały z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, obsługa geodezyjna, uzgodnienia dokumentacji na naradzie koordynacyjnej:
- poniedziałek: 7.30 – 16.15
- wtorek, środa, czwartek: 7.30 – 15.00
- piątek: 7.30 – 14.153. W pozostałych sprawach interesanci przyjmowani są w godzinach pracy Starostwa tj. :
- poniedziałek: 7.30 – 16.30
- wtorek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30
- piątek: 7.30 – 14.30

 


Starosta Krośnieński przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 14:30 - 16:30 - pokój nr 311.

Powiat Krośnieński
NIP: 684-237-79-32
REGON: 37-04-40-519

Kod terytorialny powiatu: 1807


Rachunek bieżący  budżetu Powiatu Krośnieńskiego:
Bank Spółdzielczy w Rymanowie

Nr konta: 67 86360005 2001 0004 8666 0001

 

13 8636 0005 2001 0004 8666 0003 - rejestracja pojazdu, wydanie prawa jazdy

 

Nr konta do wpłaty opłaty skarbowej: Bank Pekao S.A. 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267

 


Rezerwacja terminu rejestracji pojazdu

 

1. Zarezerwuj miejsce w kolejce.
2. W umówionym terminie wpisz PIN w terminalu i pobierz bilet z systemu kolejkowego w starostwie.
3. Czekaj na wywołanie przez pracownika o umówionej godzinie.

 

Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP znajduje się pod adresem skrytki:
/POWIATKROSNO/podawcza

 

Strona podmiotu na ePUAP:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/POWIATKROSNO

 

Bezpośredni link do formularza: PISMO OGÓLNE

 

 


 

Rejestracja zgłoszeń (umówienie terminu wizyty) celem udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach zlokalizowanych  w miejscowościach: Krosno, Dukla, Jedlicze, Rymanów pod nr telefonu: 13/43 75 849 czynnym w godzinach od  8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 

Wewnętrzny spis telefonów Starostwa Powiatowego
w Krośnie

 

Informujemy, że uruchomiony został System Informacji Przestrzennej Powiatu Krośnieńskiego pod adresem: sip.powiat.krosno.pl

 

Szczegółowe informacje o Systemie Informacji Przestrzennej Powiatu Krośnieńskiego

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się