2017-10-02

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

 

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.


1. Przedmiot konsultacji:
projekt Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 r.
2. Forma konsultacji:
zgłaszanie uwag i opinii w formie ankiety na adres email: oswiata@powiat.krosno.pl
3. Termin konsultacji:
Od dnia 1 października 2017 r. do dnia 31 października 2017 r.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Krośnie
tel. 13 43 75 800.


Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach wszystkie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, mające wpisaną w działalności statutowej daną dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.

Załączniki

  Uchwała 619,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie 434,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt Programu współpracy 4,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ankieta 374,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie z prze...org. na 2018r 866,06 KB (pdf) szczegóły pobierz