2015-12-02

Ostrzeżenia i komunikaty

Od dnia 2 kwietnia 2019 r. komunikaty i ostrzeżenia meteorologiczne umieszczane są na stronie głównej Starostwa w zakładce "Aktualne ostrzeżenia"

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 43
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 12:41 dnia 26.03.2019

Zjawisko/Stopien zagrożenia; Silny wiatr/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: bieszczadzki(29), brzozowski(14), jarosławski(17), leski(29), lubaczowski(17), przemyski(16), Przemyśl(16), przeworski(17), sanocki(29)
Ważność; od godz. 17:00 dnia 26.03.2019 do godz. 21:00 dnia 27.03.2019
Prawdopodobieństwo; 90%
Przebieg; Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu.
SMS; IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 podkarpackie (9 powiatów) od 17:00/26.03 do 21:00/27.03.2019 prędkość do 45 km/h, porywy do 80 km/h, W i NW. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, leski, lubaczowski, przemyski, Przemyśl, przeworski i sanocki.
RSO; Woj. podkarpackie (9 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze
Uwagi; Brak.
Zjawisko/Stopien zagrożenia; Silny wiatr/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: dębicki(16), jasielski(25), kolbuszowski(16), Krosno(22), krośnieński(25), leżajski(17), łańcucki(17), mielecki(17), niżański(17), ropczycko-sędziszowski(16), rzeszowski(17), Rzeszów(17), stalowowolski(18), strzyżowski(15), Tarnobrzeg(17), tarnobrzeski(17)
Ważność; od godz. 16:00 dnia 26.03.2019 do godz. 20:00 dnia 27.03.2019
Prawdopodobieństwo; 90%
Przebieg; Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu.
SMS; IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 podkarpackie (16 powiatów) od 16:00/26.03 do 20:00/27.03.2019 prędkość do 45 km/h, porywy do 80 km/h, W i NW. Dotyczy powiatów: dębicki, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO; Woj. podkarpackie (16 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze
Uwagi; Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB; Iwona Lelątko
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 42
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 11:34 dnia 15.03.2019

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: bieszczadzki(28), brzozowski(13), dębicki(15), jarosławski(16), jasielski(24), kolbuszowski(15), Krosno(21), krośnieński(24), leski(28), leżajski(16), lubaczowski(16), łańcucki(16), mielecki(16), niżański(16), przemyski(15), Przemyśl(15), przeworski(16),
ropczycko-sędziszowski(15), rzeszowski(16), Rzeszów(16), sanocki(28), stalowowolski(17), strzyżowski(14), Tarnobrzeg(16), tarnobrzeski(16)
Ważność: od godz. 01:00 dnia 16.03.2019 do godz. 16:00 dnia 16.03.2019
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach miejscami do 80 km/h z zachodu.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 podkarpackie (wszystkie powiaty) od 01:00/16.03 do 16:00/16.03.2019 prędkość do 45 km/h, porywy do 80 km/h, W. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO: Woj. podkarpackie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Wałach
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 37
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 04:53 dnia 11.03.2019

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Silny wiatr/2 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: bieszczadzki(25), brzozowski(12), Krosno(18), krośnieński(21), leski(25), przemyski(14), Przemyśl(14), sanocki(25), strzyżowski(13)

Ważność: od godz. 04:53 dnia 11.03.2019 do godz. 10:00 dnia 11.03.2019
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach miejscami od 90 km/h do 115 km/h z zachodu.
SMS; IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 podkarpackie (9 powiatów) od 04:53/11.03 do
10:00/11.03.2019 prędkość do 50 km/h, porywy do 115 km/h, W. Dotyczy powiatów:
bieszczadzki, brzozowski, Krosno, krośnieński, leski, przemyski, Przemyśl, sanocki i strzyżowski.
RSO; Woj. podkarpackie (9 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o silnym wietrze
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopien zagrożenia; Silny wiatr/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: niżański(15), stalowowolski(16), Tarnobrzeg(15), tarnobrzeski(15)
Ważność; od godz. 19:00 dnia 10.03.2019 do godz. 06:00 dnia 11.03.2019
Prawdopodobieństwo; 80%
Przebieg; Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 60 km/h,
w porywach miejscami od 70 km/h do 90 km/h z zachodu
SMS; IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 podkarpackie (4 powiaty) od 19:00/10.03 do
06:00/11.03.2019 prędkość do 60 km/h, porywy do 90 km/h, W. Dotyczy powiatów: niżański,
stalowowolski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO; Woj. podkarpackie (4 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze
Uwagi; Brak.
Zjawisko/Stopien zagrożenia; Silny wiatr/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: dębicki(14), jarosławski(15), kolbuszowski(14), leżajski(15), lubaczowski(15),
łańcucki(15), mielecki(15), przeworski(15), ropczycko-sędziszowski(14), rzeszowski(15), Rzeszów(15)
Ważność od godz. 22:00 dnia 10.03.2019 do godz. 07:00 dnia 11.03.2019
Prawdopodobieństwo; 80%
Przebieg; Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 60 km/h,
w porywach miejscami od 90 km/h do 100 km/h z zachodu
SMS; IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 podkarpackie (11 powiatów) od 22:00/10.03 do
07:00/11.03.2019 prędkość do 60 km/h, porywy do 100 km/h, z zachodu. Dotyczy powiatów:
dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski i Rzeszów.
RSO; Woj. podkarpackie (11 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o silnym wietrze
Uwagi; Brak.
Zjawisko/Stopien zagrożenia; Silny wiatr/2 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: jasielski(21)
Ważność; od godz. 04:29 dnia 11.03.2019 do godz. 08:00 dnia 11.03.2019
Prawdopodobieństwo; 80%
Przebieg; Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h,
w porywach miejscami od 90 km/h do 115 km/h z zachodu
SMS; IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 podkarpackie (1 powiat) od 04:29/11.03 do
08:00/11.03.2019 prędkość do 50 km/h, porywy do 115 km/h, W. Dotyczy powiatów: jasielski.
RSO; Woj. podkarpackie (1 powiat), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o silnym wietrze
Uwag;i Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB; Grzegorz Mikutel
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 30
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 12:06 dnia 22.02.2019

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Silny mróz/1
Obszar: (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: bieszczadzki(22), jasielski(18), krośnieński(18), leski(22), sanocki(22)
Ważność: od godz. 18:00 dnia 22.02.2019 do godz. 09:00 dnia 23.02.2019
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -17°C do -15°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MRÓZ/1 podkarpackie (5 powiatów) od 18:00/22.02 do 09:00/23.02.2019 temp. min -17 st, wiatr 20 km/h. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, jasielski, krośnieński, leski i sanocki.
RSO: Woj. podkarpackie (5 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mrozach.
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk  IMGW-PIB: Łukasz Kiełt
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 28
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 10:44 dnia 15.02.2019

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Roztopy/1
Obszar powiaty: bieszczadzki(20), jasielski(16), krośnieński(16), leski(20), sanocki(20)
Ważność: od godz. 22:00 dnia 15.02.2019 do godz. 22:00 dnia 16.02.2019
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Na obszarze powyżej 800 m n.p.m, prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 3°C do 6°C .Temperatura maksymalna od 6°C do 8°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h, południowo-zachodni i zachodni.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: ROZTOPY/1 podkarpackie (5 powiatów) od 22:00/15.02 do 22:00/16.02.2019 Wzrost temp. do 8 st, wiatr 20 km/h. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, jasielski, krośnieński, leski i sanocki.
RSO: Woj. podkarpackie (5 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Wałach
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 27
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 13:14 dnia 11.02.2019

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Oblodzenie/1
Obszar powiaty: bieszczadzki(19), brzozowski(9), dębicki(10), jarosławski(11), jasielski(15), kolbuszowski(10), Krosno(14), krośnieński(15), leski(19), leżajski(11), lubaczowski(11), łańcucki(11), mielecki(11), niżański(11), przemyski(10), Przemyśl(10), przeworski(11), ropczycko-sędziszowski(10), rzeszowski(11), Rzeszów(11), sanocki(19), stalowowolski(12), strzyżowski(9), Tarnobrzeg(11), tarnobrzeski(11)
Ważność: od godz. 04:00 dnia 12.02.2019 do godz. 10:00 dnia 12.02.2019
Prawdopodobieństwo: 85%
Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -1°C, temperatura minimalna gruntu około -2°C.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 podkarpackie (wszystkie powiaty) od 04:00/12.02  do 10:00/12.02.2019 temp. min. okolo -1 st., przy gruncie do -2 st., ślisko . Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO: Woj. podkarpackie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu.
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Tomasz Knopik
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 24
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 07:24 dnia 01.02.2019

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar powiaty: bieszczadzki(17), jasielski(13), Krosno(12), krośnieński(13), leski(17), sanocki(17)
Ważność: od godz. 15:00 dnia 01.02.2019 do godz. 17:00 dnia 02.02.2019
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach
miejscami do 90 km/h z południa
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 podkarpackie (6 powiatów) od 15:00/01.02 do 17:00/02.02.2019 prędkość do 35 km/h, porywy do 90 km/h, S. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, jasielski, Krosno, krośnieński, leski i sanocki.
RSO: Woj. podkarpackie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze
Uwagi: Brak.
Zjawisko/Stopien zagrożenia: Oblodzenie/1
Obszar powiaty: bieszczadzki(16), brzozowski(8), jarosławski(10), leski(16), leżajski(10), lubaczowski(10), łańcucki(10), niżański(10), przemyski(9), Przemyśl(9), przeworski(10), rzeszowski(10), Rzeszów(10), sanocki(16), stalowowolski(11)
Ważność: od godz. 18:00 dnia 31.01.2019 do godz. 08:00 dnia 01.02.2019
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -3°C, temperatura minimalna gruntu około -4°C.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 podkarpackie (15 powiatów) od 18:00/31.01 do  08:00/01.02.2019 temp. min. około -3 st., przy gruncie około -4 st., ślisko.

Dotyczy powiatów:bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki i stalowowolski.
RSO Woj. podkarpackie (15 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Wałach
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 17
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 09:16 dnia 22.01.2019

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Silny mróz/1
Obszar powiaty: bieszczadzki(13), jasielski(10), Krosno(9), krośnieński(10), leski(13), sanocki(13)
Ważność: od godz. 09:30 dnia 22.01.2019 do godz. 10:30 dnia 23.01.2019
Prawdopodobieństwo: 85%
Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -22°C do -18°C. Temperatura maksymalna w dzień lokalnie od -14°C do -10°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15km/h.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MRÓZ/1 podkarpackie (6 powiatów) od 09:30/22.01 do
10:30/23.01.2019 temp. min -22 st, temp. maks -10 st, wiatr 15km/h. Dotyczy powiatów:
bieszczadzki, jasielski, Krosno, krośnieński, leski i sanocki.
RSO: Woj. podkarpackie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mrozach.
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Krzysztof Jania
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 15
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 07:43 dnia 18.01.2019

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Oblodzenie/1
Obszar powiaty: bieszczadzki(11), brzozowski(5), dębicki(7), jarosławski(7), jasielski(8), kolbuszowski(7), Krosno(8), krośnieński(8), leski(11), leżajski(7), lubaczowski(7), łańcucki(7), mielecki(7), niżański(7), przemyski(6), Przemyśl(6), przeworski(7), ropczycko-sędziszowski(7), rzeszowski(7), Rzeszów(7), sanocki(11), stalowowolski(7), strzyżowski(6), Tarnobrzeg(7), tarnobrzeski(7)
Ważność: od godz. 14:30 dnia 18.01.2019 do godz. 22:00 dnia 18.01.2019
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: W godzinach popołudniowych i wieczornych po osłabnięciu prędkości wiatru prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna gruntu około -4°C.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 podkarpackie (wszystkie powiaty) od 14:30/18.01 do 22:00/18.01.2019 temp. min. -2 st. , przy gruncie -4 st., ślisko. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO Woj. podkarpackie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu.
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Krzysztof Jania
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
I

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 14
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 07:06 dnia 16.01.2019

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Opady marznące/1 ODWOŁANIE
Obszar powiaty: brzozowski(4), dębicki(6), kolbuszowski(6), leżajski(6), łańcucki(6), mielecki(6), niżański(6), przeworski(6), ropczycko-sędziszowski(6), rzeszowski(6), Rzeszów(6), stalowowolski(6), strzyżowski(5), Tarnobrzeg(6), tarnobrzeski(6)
Czas odwołania: godz. 07:05 dnia 16.01.2019
Przyczyna: Zjawisko zakończyło się
SMS: IMGW-PIB INFORMUJE: MARZNĄCE OPADY/- podkarpackie (15 powiatów)
07:05/16.01.2019 ZJAWISKO ZAKOŃCZYŁO SIĘ. Dotyczy powiatów: brzozowski, dębicki,
kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, przeworski, ropczycko-sędziszowski,
rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO: Woj. podkarpackie (15 powiatów), IMGW-PIB odwołał ostrzeżenie pierwszego stopnia
o opadach marznących
Uwagi: Brak
Zjawisko/Stopien zagrożenia: Opady marznące/1
Obszar powiaty: bieszczadzki(10), jarosławski(6), jasielski(7), Krosno(7), krośnieński(7), leski(10),
lubaczowski(6), przemyski(5), Przemyśl(5), sanocki(10)
Ważność: od godz. 00:00 dnia 16.01.2019 do godz. 12:00 dnia 16.01.2019
Prawdopodobieństwo: 70%
Przebieg: Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu powodujące
gołoledź.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 podkarpackie (10 powiatów) od 00:00/16.01
do 12:00/16.01.2019 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, jarosławski, jasielski, Krosno, krośnieński, leski, lubaczowski, przemyski, Przemyśl i sanocki.
RSO: Woj. podkarpackie (10 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach
marznących
Uwagi: Brak.
Zjawisko/Stopien: zagrożenia Intensywne opady śniegu/1
Obszar powiaty: bieszczadzki(8), jasielski(5), Krosno(5), krośnieński(5), leski(8), sanocki(8)
Ważność od godz. 13:00 dnia 15.01.2019 do godz. 08:00 dnia 16.01.2019
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym,
powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 20 cm, lokalnie do 25 cm.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 podkarpackie (6 powiatów) od 13:00/15.01 do
08:00/16.01.2019 przyrost pokrywy miejscami o 25 cm. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, jasielski, Krosno, krośnieński, leski i sanocki.
RSO: Woj. podkarpackie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach śniegu
Uwagi: Brak.
Zjawisko/Stopien zagrożenia: Zawieje/zamiecie śnieżne/1
Obszar powiaty: bieszczadzki(9), jasielski(6), Krosno(6), krośnieński(6), leski(9), sanocki(9)
Ważność od godz. 13:00 dnia 15.01.2019 do godz. 08:00 dnia 16.01.2019
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Przewiduje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane przez wiatr o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w porywach do 60 km/h oraz opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: ZAMIEĆ ŚNIEŻNA/1 podkarpackie (6 powiatów) od 13:00/15.01 do
08:00/16.01.2019 wiatr 35 km/h, porywy 60 km/h, umiarkowany śnieg. Dotyczy powiatów:
bieszczadzki, jasielski, Krosno, krośnieński, leski i sanocki.
RSO: Woj. podkarpackie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o zawiejach
i zamieciach śnieżnych
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Wałach
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 13
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 13:15 dnia 15.01.2019

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Opady marznące/1
Obszar powiaty: bieszczadzki(10), brzozowski(4), dębicki(6), jarosławski(6), jasielski(7),kolbuszowski(6), Krosno(7), krośnieński(7), leski(10), leżajski(6), lubaczowski(6), łańcucki(6),mielecki(6), niżański(6), przemyski(5), Przemyśl(5), przeworski(6), ropczycko-sędziszowski(6), rzeszowski(6), Rzeszów(6), sanocki(10), stalowowolski(6), strzyżowski(5), Tarnobrzeg(6), tarnobrzeski(6).
Ważność: od godz. 00:00 dnia 16.01.2019 do godz. 12:00 dnia 16.01.2019
Prawdopodobieństwo: 70%
Przebieg: Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu powodujące gołoledź.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 podkarpackie (wszystkie powiaty) od 00:00/16.01 do 12:00/16.01.2019 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO: Woj. podkarpackie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących.
Uwagi: Brak.
Zjawisko/Stopien zagrożenia: Intensywne opady śniegu/1
Obszar powiaty: bieszczadzki(8), jasielski(5), Krosno(5), krośnieński(5), leski(8), sanocki(8).
Ważność: od godz. 13:00 dnia 15.01.2019 do godz. 08:00 dnia 16.01.2019
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym,
powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 20 cm, lokalnie do 25 cm.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 podkarpackie (6 powiatów) od 13:00/15.01 do 08:00/16.01.2019 przyrost pokrywy miejscami o 25 cm. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, jasielski, Krosno, krośnieński, leski i sanocki.
RSO: Woj. podkarpackie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach śniegu.
Uwagi: Brak.
Zjawisko/Stopien zagrożenia: Zawieje/zamiecie śnieżne/1
Obszar powiaty: bieszczadzki(9), jasielski(6), Krosno(6), krośnieński(6), leski(9), sanocki(9)
Ważność: od godz. 13:00 dnia 15.01.2019 do godz. 08:00 dnia 16.01.2019
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Przewiduje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane przez wiatr o średniej prędkości od 20
km/h do 35 km/h, w porywach do 60 km/h oraz opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: ZAMIEĆ ŚNIEŻNA/1 podkarpackie (6 powiatów) od 13:00/15.01 do
08:00/16.01.2019 wiatr 35 km/h, porywy 60 km/h, umiarkowany śnieg. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, jasielski, Krosno, krośnieński, leski i sanocki.
RSO: Woj. podkarpackie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o zawiejach
i zamieciach śnieżnych.
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Adam Dziedzic
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 12
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 21:42 dnia 14.01.2019

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Intensywne opady śniegu/1
Obszar powiaty: bieszczadzki(8), jasielski(5), Krosno(5), krośnieński(5), leski(8), sanocki(8)
Ważność: od godz. 13:00 dnia 15.01.2019 do godz. 08:00 dnia 16.01.2019
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym,
powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 20 cm, lokalnie do 25 cm.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 podkarpackie (6 powiatów) od 13:00/15.01 do
08:00/16.01.2019 przyrost pokrywy miejscami o 25 cm. Dotyczy powiatów: bieszczadzki,
jasielski, Krosno, krośnieński, leski i sanocki.
RSO: Woj. podkarpackie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach śniegu
Uwagi: Brak.
Zjawisko/Stopien zagrożenia: Zawieje/zamiecie śnieżne/1
Obszar: powiaty: bieszczadzki(9), jasielski(6), Krosno(6), krośnieński(6), leski(9), sanocki(9)
Ważność od godz. 13:00 dnia 15.01.2019 do godz. 08:00 dnia 16.01.2019
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Przewiduje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane przez wiatr o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w porywach do 60 km/h oraz opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: ZAMIEĆ ŚNIEŻNA/1 podkarpackie (6 powiatów) od 13:00/15.01 do  08:00/16.01.2019 wiatr 35 km/h, porywy 60 km/h, umiarkowany śnieg. Dotyczy powiatów:
bieszczadzki, jasielski, Krosno, krośnieński, leski i sanocki.
RSO: Woj. podkarpackie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o zawiejach
i zamieciach śnieżnych
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Michał Solarz
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 4
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 11:47 dnia 04.01.2019

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Intensywne opady śniegu/1
Obszar powiaty: brzozowski(2), dębicki(2), jarosławski(2), kolbuszowski(2), leżajski(2), lubaczowski(2), łańcucki(2), mielecki(2), niżański(2), przemyski(2), Przemyśl(2), przeworski(2), ropczycko-sędziszowski(2), rzeszowski(2), Rzeszów(2), stalowowolski(2), strzyżowski(2), Tarnobrzeg(2), tarnobrzeski(2)
Ważność; od godz. 03:00 dnia 05.01.2019 do godz. 18:00 dnia 05.01.2019
Prawdopodobieństwo; 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej za okres ważności Ostrzeżenia od 15 cm do 20 cm.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 podkarpackie (19 powiatów) od 03:00/05.01 do 18:00/05.01.2019 przyrost pokrywy 20 cm. Dotyczy powiatów: brzozowski, dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leżajski,  lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO: Woj. podkarpackie (19 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach śniegu.
Uwagi: Brak.
Zjawisko/Stopien zagrożenia: Intensywne opady śniegu/2
Obszar powiaty: bieszczadzki(3), jasielski(3), Krosno(3), krośnieński(3), leski(3), sanocki(3).
Ważność: od godz. 06:00 dnia 05.01.2019 do godz. 24:00 dnia 05.01.2019
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym okresami silnym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej za okres ważności Ostrzeżenia od 25 cm do 35 cm.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/2 podkarpackie (6 powiatów) od 06:00/05.01 do  24:00/05.01.2019 przyrost pokrywy 35 cm. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, jasielski, Krosno, krośnieński, leski i sanocki.
RSO: Woj. podkarpackie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach śniegu.
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Adam Michniewski
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 1
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 13:36 dnia 01.01.2019

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Intensywne opady śniegu/2
Obszar powiaty: bieszczadzki(1), jasielski(1), krośnieński(1), leski(1), sanocki(1)
Ważność od godz. 00:00 dnia 02.01.2019 do godz. 12:00 dnia 03.01.2019
Prawdopodobieństwo: 85%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym okresami silnym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej za okres ważności Ostrzeżenia od 40 cm do 50 cm.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/2 podkarpackie (5 powiatów) od 00:00/02.01 do 12:00/03.01.2019 przyrost pokrywy miejscami do 50 cm. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, jasielski, krośnieński, leski i sanocki.
RSO: Woj. podkarpackie (5 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach śniegu.
Uwagi: Brak.
Zjawisko/Stopien zagrożenia: Zawieje/zamiecie śnieżne/1
Obszar powiaty: bieszczadzki(2), jasielski(2), Krosno(1), krośnieński(2), leski(2), sanocki(2)
Ważność: od godz. 00:00 dnia 02.01.2019 do godz. 12:00 dnia 03.01.2019
Prawdopodobieństwo: 85%
Przebieg: Przewiduje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane przez zachodni i północno-zachodni
wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 65 km/h oraz opady śniegu.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: ZAMIEĆ ŚNIEŻNA/1 podkarpackie (6 powiatów) od 00:00/02.01 do  12:00/03.01.2019 wiatr 35 km/h, porywy 65 km/h. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, jasielski, Krosno, krośnieński, leski i sanocki.
RSO Woj. podkarpackie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o zawiejach
i zamieciach śnieżnych
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Szymon Poręba
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 92
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 12:38 dnia 21.12.2018

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar powiaty: bieszczadzki(65), brzozowski(54), jasielski(63), Krosno(63), krośnieński(65), leski(65), sanocki(62)
Ważność: od godz. 20:00 dnia 21.12.2018 do godz. 09:00 dnia 22.12.2018
Prawdopodobieństwo: 90%
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach miejscami do 75 km/h z południowego zachodu lub południa.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 podkarpackie (7 powiatów) od 20:00/21.12 do 09:00/22.12.2018 prędkość do 40 km/h, porywy do 75 km/h, SW i S. Dotyczy powiatów:
bieszczadzki, brzozowski, jasielski, Krosno, krośnieński, leski i sanocki.
RSO: Woj. podkarpackie (7 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze.
Uwagi: Brak.
Zjawisko/Stopien zagrożenia: Opady marznące/1
Obszar powiaty: bieszczadzki(66), brzozowski(55), jasielski(64), Krosno(64), krośnieński(66), leski(66), sanocki(63)
Ważność: od godz. 22:00 dnia 21.12.2018 do godz. 09:00 dnia 22.12.2018
Prawdopodobieństwo: 85%
Przebieg: Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 podkarpackie (7 powiatów) od 22:00/21.12 do 09:00/22.12.2018 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, Krosno, krośnieński, leski i sanocki.
RSO: Woj. podkarpackie (7 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących.
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Tomasz Knopik
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 87
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 06:11 dnia 14.12.2018

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Opady marznące/1
Obszar powiaty: bieszczadzki(62), brzozowski(52), jasielski(61), Krosno(61), krośnieński(63), leski(62), sanocki(60)
Ważność: od godz. 06:12 dnia 14.12.2018 do godz. 11:00 dnia 14.12.2018
Prawdopodobieństwo: 96%
Przebieg Obserwuje i prognozuje się miejscami dalsze wystąpienie słabych opadów marznącej mżawki  powodujących gołoledź.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 podkarpackie (7 powiatów) od 06:12/14.12 do 11:00/14.12.2018 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, Krosno, krośnieński, leski i sanocki.
RSO: Woj. podkarpackie (7 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących
Uwagi: Brak.
Zjawisko/Stopien zagrożenia: Oblodzenie/1
Obszar powiaty: dębicki(47), jarosławski(49), kolbuszowski(45), leżajski(46), lubaczowski(44), łańcucki(48), mielecki(47), niżański(42), przemyski(52), Przemyśl(52), przeworski(49), ropczycko-sędziszowski(49), rzeszowski(50), Rzeszów(50), stalowowolski(41), strzyżowski(51), Tarnobrzeg(42), tarnobrzeski(43)
Ważność: od godz. 16:00 dnia 13.12.2018 do godz. 11:00 dnia 14.12.2018
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu.
Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, temperatura minimalna gruntu od -5°C do -3°C.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 podkarpackie (18 powiatów) od 16:00/13.12 do  11:00/14.12.2018 temp. min. od -3 st. do -1 st., przy gruncie do -5 st., ślisko. Dotyczy powiatów: dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO: Woj. podkarpackie (18 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu.
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Łukasz Kiełt
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 84
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 13:19 dnia 10.12.2018

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Oblodzenie/1
Obszar powiaty: bieszczadzki(61), brzozowski(51), jasielski(60), Krosno(60), krośnieński(62), leski(61), sanocki(59)
Ważność: od godz. 18:00 dnia 10.12.2018 do godz. 09:00 dnia 11.12.2018
Prawdopodobieństwo: 90%
Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -5°C do -1°C, temperatura minimalna gruntu od -7°C do -4°C.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 podkarpackie (7 powiatów) od 18:00/10.12 do  09:00/11.12.2018 temp. min. -5 st., przy gruncie -7 st., ślisko. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, Krosno, krośnieński, leski i sanocki.
RSO: Woj. podkarpackie (7 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu.
Uwagi: Brak.
Zjawisko/Stopien zagrożenia: Oblodzenie/1
Obszar powiaty: dębicki(45), jarosławski(48), kolbuszowski(44), leżajski(45), lubaczowski(43), łańcucki(47), mielecki(45), niżański(41), przemyski(51), Przemyśl(51), przeworski(48), ropczycko-sędziszowski(48), rzeszowski(49), Rzeszów(49), stalowowolski(40), strzyżowski(50), Tarnobrzeg(40), tarnobrzeski(42).
Ważność: od godz. 22:00 dnia 10.12.2018 do godz. 09:00 dnia 11.12.2018
Prawdopodobieństwo: 85%
Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, temperatura minimalna gruntu od -4°C do -1°C.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 podkarpackie (18 powiatów) od 22:00/10.12 do 09:00/11.12.2018 temp. min. -2 st., przy gruncie do -4 st., ślisko. Dotyczy powiatów: dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski,  rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO: Woj. podkarpackie (18 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu.
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Józef Warmuz.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 79
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 12:03 dnia 06.12.2018

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Opady marznące/1
Obszar powiaty: bieszczadzki(57), brzozowski(49), jarosławski(46), jasielski(56), kolbuszowski(43), Krosno(57), krośnieński(58), leski(57), leżajski(44), lubaczowski(42), łańcucki(45), niżański(40), przemyski(49), Przemyśl(49), przeworski(46), ropczycko-sędziszowski(46), rzeszowski(47), Rzeszów(47), sanocki(55), stalowowolski(39), strzyżowski(48)
Ważność: od godz. 03:00 dnia 07.12.2018 do godz. 12:00 dnia 07.12.2018
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu ze śniegiem oraz deszczu powodujących gołoledź.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 podkarpackie (21 powiatów) od 03:00/07.12 do 12:00/07.12.2018 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski i strzyżowski.
RSO:  Woj. podkarpackie (21 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących
Uwagi: Brak.
Zjawisko/Stopien zagrożenia: Opady marznące/1
Obszar powiaty: dębicki(44), mielecki(44), Tarnobrzeg(39), tarnobrzeski(41)
Ważność od godz. 21:00 dnia 06.12.2018 do godz. 03:00 dnia 07.12.2018
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu ze śniegiem oraz
deszczu powodujących gołoledź.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 podkarpackie (4 powiaty) od 21:00/06.12 do
03:00/07.12.2018 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: dębicki, mielecki, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO: Woj. podkarpackie (4 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Ramza
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 78
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 11:50 dnia 04.12.2018

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Oblodzenie/1
Obszar powiaty: bieszczadzki(56), jasielski(55), Krosno(56), krośnieński(57), leski(56), sanocki(54)
Ważność: od godz. 22:00 dnia 04.12.2018 do godz. 08:00 dnia 05.12.2018
Prawdopodobieństwo: 85%
Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna około -3°C, temperatura minimalna gruntu około -4°C.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 podkarpackie (6 powiatów) od 22:00/04.12 do
08:00/05.12.2018 temp. min. od -2 st. do -4 st., przy gruncie do -4 st., ślisko. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, jasielski, Krosno, krośnieński, leski i sanocki.
RSO: Woj. podkarpackie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu.
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Szymon Poręba
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 71
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 20:22 dnia 25.11.2018

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Intensywne opady śniegu/1
Obszar powiaty: bieszczadzki(50), jasielski(50), Krosno(52), krośnieński(52), leski(50), sanocki(49)
Ważność: od godz. 10:00 dnia 26.11.2018 do godz. 10:00 dnia 27.11.2018
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej miejscami od 15 cm do 20 cm.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 podkarpackie (6 powiatów) od 10:00/26.11 do 10:00/27.11.2018 przyrost pokrywy 20 cm. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, jasielski, Krosno, krośnieński, leski i sanocki.
RSO: Woj. podkarpackie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia
o intensywnych opadach śniegu
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Michał Solarz
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 67
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 07:00 dnia 20.11.2018

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Opady marznące/1
Obszar powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski
Ważność: od godz. 20:00 dnia 20.11.2018 do godz. 09:00 dnia 21.11.2018
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki
powodujących gołoledź.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 podkarpackie (wszystkie powiaty) od  20:00/20.11 do 09:00/21.11.2018 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO: Woj. podkarpackie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia
o opadach marznących
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Michał Solarz
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 62
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 08:30 dnia 23.10.2018

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski
Ważność: od godz. 22:00 dnia 23.10.2018 do godz. 01:00 dnia 25.10.2018
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h,  w porywach do 80 km/h z zachodu w nocy skręcający na północno-zachodni.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 podkarpackie (20 powiatów) od 22:00/23.10 do 01:00/25.10.2018 prędkość do 40 km/h, porywy do 80 km/h, W, SW.  Dotyczy powiatów: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski i strzyżowski.
RSO Woj. podkarpackie (20 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze.
Zjawisko/Stopien zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar powiaty: dębicki, jasielski, mielecki, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.
Ważność od godz. 20:00 dnia 23.10.2018 do godz. 22:00 dnia 24.10.2018.
Prawdopodobieństwo: 90%
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h z zachodu w nocy skręcający na północno-zachodni.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 podkarpackie (5 powiatów) od 20:00/23.10 do 22:00/24.10.2018 prędkość do 40 km/h, porywy do 80 km/h, W, NW. Dotyczy powiatów: dębicki, jasielski, mielecki, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO: Woj. podkarpackie (5 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Łukasz Harasimowicz
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 59
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 07:43 dnia 24.09.2018

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Silny wiatr/1.
Obszar powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.
Ważność: od godz. 10:00 dnia 24.09.2018 do godz. 18:00 dnia 24.09.2018.
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z północnego zachodu.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 podkarpackie (wszystkie powiaty) od 10:00/24.09 do
18:00/24.09.2018 prędkość do 45 km/h, porywy do 75 km/h, NW. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO: Woj. podkarpackie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Ramza.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 57
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 09:43 dnia 14.09.2018

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski
Ważność: od godz. 12:00 dnia 14.09.2018 do godz. 21:00 dnia 14.09.2018
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h. Miejscami możliwy grad.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 podkarpackie (wszystkie powiaty) od
12:00/14.09 do 21:00/14.09.2018 deszcz 25 mm, porywy 60 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO: Woj. podkarpackie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Wałach
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 54
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 07:16 dnia 05.09.2018

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Burze z gradem/1.
Obszar powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.
Ważność: od godz. 08:00 dnia 05.09.2018 do godz. 24:00 dnia 05.09.2018.
Prawdopodobieństwo: 90%.
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami możliwy grad.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 podkarpackie (24 powiatów) od 08:00/05.09 do 24:00/05.09.2018 deszcz 40 mm, porywy 65 km/h. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO: Woj. podkarpackie (24 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Łukasz Harasimowicz
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 53
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 07:04 dnia 04.09.2018

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Burze z gradem/1.
Obszar powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.
Ważność: od godz. 07:05 dnia 04.09.2018 do godz. 24:00 dnia 04.09.2018.
Prawdopodobieństwo: 90%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 podkarpackie (wszystkie powiaty) od  07:05/04.09 do 24:00/04.09.2018 deszcz 40 mm, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO: Woj. podkarpackie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia
o burzach z gradem
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Szymon Poręba
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawyz dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 51
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 07:21 dnia 03.09.2018

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar powiaty: bieszczadzki, jasielski, Krosno, krośnieński, leski, sanocki.
Ważność: od godz. 11:00 dnia 03.09.2018 do godz. 21:30 dnia 03.09.2018
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h. Miejscami możliwy grad.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 podkarpackie (6 powiatów) od 11:00/03.09 do 21:30/03.09.2018 deszcz 30 mm, porywy 60 km/h. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, jasielski, Krosno, krośnieński, leski i sanocki.
RSO: Woj. podkarpackie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Grzegorz Mikutel
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 48
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 07:33 dnia 14.08.2018

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Upał/1
Obszar powiaty: brzozowski, dębicki, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.
Ważność: od godz. 12:00 dnia 13.08.2018 do godz. 18:00 dnia 14.08.2018
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1 podkarpackie (18 powiatów) od 12:00/13.08 do
18:00/14.08.2018 temp. maks 31 st, temp min 18 st. Dotyczy powiatów: brzozowski, dębicki,
jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO: Woj. podkarpackie (18 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o upałach
Zjawisko/Stopien zagrożenia: Burze z gradem/2
Obszar powiaty: dębicki, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.
Ważność: od godz. 12:00 dnia 14.08.2018 do godz. 24:00 dnia 14.08.2018
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie 50 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 podkarpackie (16 powiatów) od 12:00/14.08
do 24:00/14.08.2018 deszcz 50 mm, porywy 90 km/h. Dotyczy powiatów: dębicki, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO: Woj. podkarpackie (16 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Łukasz Kiełt
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 45
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 07:12 dnia 10.08.2018

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Upał/2
Obszar powiaty: dębicki, jasielski, kolbuszowski, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.
Ważność: od godz. 11:30 dnia 08.08.2018 do godz. 20:00 dnia 10.08.2018
Prawdopodobieństwo: 90%
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura
minimalna w nocy od 18°C do 21°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 podkarpackie (12 powiatów) od 11:30/08.08 do
20:00/10.08.2018 temp. maks. 31-34 st, temp. min. 18-21 st. Dotyczy powiatów: dębicki,
jasielski, kolbuszowski, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO: Woj. podkarpackie (12 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Zjawisko/Stopien zagrożenia: Upał/2
Obszar powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, Krosno, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, przemyski, Przemyśl, przeworski, sanocki
Ważność od godz. 11:00 dnia 09.08.2018 do godz. 20:00 dnia 10.08.2018
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura
minimalna w nocy od 17°C do 20°C.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 podkarpackie (13 powiatów) od 11:00/09.08 do
20:00/10.08.2018 temp. maks. 32 st, temp. min. 20 st. Dotyczy powiatów: bieszczadzki,
brzozowski, jarosławski, Krosno, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, przemyski, Przemyśl, przeworski i sanocki.
RSO: Woj. podkarpackie (13 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Zjawisko/Stopien zagrożenia: Burze z gradem/2
Obszar powiaty: dębicki, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski
Ważność: od godz. 12:00 dnia 10.08.2018 do godz. 24:00 dnia 10.08.2018
Prawdopodobieństwo: 90%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm, lokalnie do  50 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 podkarpackie (16 powiatów) od 12:00/10.08
do 24:00/10.08.2018 deszcz 50 mm, porywy 100 km/h. Dotyczy powiatów: dębicki, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO: Woj. podkarpackie (16 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem
Zjawisko/Stopien zagrożenia: Burze z gradem/2
Obszar powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, leski, lubaczowski, przemyski, Przemyśl, przeworski, sanocki.
Ważność od godz. 15:00 dnia 10.08.2018 do godz. 02:00 dnia 11.08.2018
Prawdopodobieństwo: 90%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 podkarpackie (9 powiatów) od 15:00/10.08 do
02:00/11.08.2018 deszcz 50 mm, porywy 100 km/h. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, leski, lubaczowski, przemyski, Przemyśl, przeworski i sanocki.
RSO: Woj. podkarpackie (9 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Adam Dziedzic
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 44
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 22:43 dnia 08.08.2018

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Upał/2
Obszar powiaty: dębicki, jasielski, kolbuszowski, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski,
rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski
Ważność: od godz. 11:30 dnia 08.08.2018 do godz. 20:00 dnia 10.08.2018
Prawdopodobieństwo: 90%
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura
minimalna w nocy od 18°C do 21°C.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 podkarpackie (12 powiatów) od 11:30/08.08 do
20:00/10.08.2018 temp. maks. 31-34 st, temp. min. 18-21 st. Dotyczy powiatów: dębicki,
jasielski, kolbuszowski, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO: Woj. podkarpackie (12 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Zjawisko/Stopien zagrożenia: Upał/2
Obszar powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, Krosno, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, przemyski, Przemyśl, przeworski, sanocki
Ważność: od godz. 11:00 dnia 09.08.2018 do godz. 20:00 dnia 10.08.2018
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura
minimalna w nocy od 17°C do 20°C.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 podkarpackie (13 powiatów) od 11:00/09.08 do
20:00/10.08.2018 temp. maks. 32 st, temp. min. 20 st. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, Krosno, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, przemyski, Przemyśl, przeworski i sanocki.
RSO: Woj. podkarpackie (13 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Krzysztof Jania
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 40
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 07:06 dnia 02.08.2018

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, Krosno, krośnieński, leski, sanocki
Ważność: od godz. 12:00 dnia 02.08.2018 do godz. 22:00 dnia 02.08.2018
Prawdopodobieństwo: 90%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 podkarpackie (7 powiatów) od 12:00/02.08 do 22:00/02.08.2018 deszcz 30 mm, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, Krosno, krośnieński, leski i sanocki.
RSO Woj. podkarpackie (7 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Wałach
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 39
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 07:24 dnia 01.08.2018

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Upał/2
Obszar powiaty: dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski
Ważność: od godz. 12:00 dnia 30.07.2018 do godz. 20:00 dnia 01.08.2018
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 28°C do 30°C. Temperatura
minimalna w nocy od 18°C do 20°C.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 podkarpackie (15 powiatów) od 12:00/30.07 do  20:00/01.08.2018 temp. maks 30 st, temp min 20 st. Dotyczy powiatów: dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO: Woj. podkarpackie (15 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Zjawisko/Stopien zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar powiaty: bieszczadzki, jasielski, Krosno, krośnieński, leski, sanocki
Ważność: od godz. 12:30 dnia 01.08.2018 do godz. 21:30 dnia 01.08.2018
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie także gradu. Suma opadów
miejscami od 20 mm do 30 mm, a porywy wiatru do 70 km/h.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 podkarpackie (6 powiatów) od 12:30/01.08 do
21:30/01.08.2018 deszcz 30 mm, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, jasielski,
Krosno, krośnieński, leski i sanocki.
RSO: Woj. podkarpackie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Iwona Lelątko
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 36
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 07:31 dnia 31.07.2018

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Upał/2
Obszar powiaty: dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski
Ważność: od godz. 12:00 dnia 30.07.2018 do godz. 20:00 dnia 01.08.2018
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 28°C do 30°C. Temperatura
minimalna w nocy od 18°C do 20°C.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 podkarpackie (15 powiatów) od 12:00/30.07 do
20:00/01.08.2018 temp. maks 30 st, temp min 20 st. Dotyczy powiatów: dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO: Woj. podkarpackie (15 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Zjawisko/Stopien zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, Krosno,
krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski
Ważność: od godz. 07:35 dnia 31.07.2018 do godz. 22:00 dnia 31.07.2018
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz
porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 podkarpackie (wszystkie powiaty) od
07:35/31.07 do 22:00/31.07.2018 deszcz 30 mm, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO Woj. podkarpackie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia
o burzach z gradem
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Tomasz Knopik
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 34
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 07:28 dnia 30.07.2018

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Upał/2
Obszar powiaty: dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski
Ważność: od godz. 12:00 dnia 30.07.2018 do godz. 20:00 dnia 01.08.2018
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 28°C do 30°C. Temperatura
minimalna w nocy od 18°C do 20°C.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 podkarpackie (15 powiatów) od 12:00/30.07 do
20:00/01.08.2018 temp. maks 30 st, temp min 20 st. Dotyczy powiatów: dębicki, jarosławski,
kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO: Woj. podkarpackie (15 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Zjawisko/Stopien zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, Krosno,
krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl,
przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski,
Tarnobrzeg, tarnobrzeski
Ważność: od godz. 11:30 dnia 30.07.2018 do godz. 19:30 dnia 30.07.2018
Prawdopodobieństwo: 75%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 25 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 podkarpackie (wszystkie powiaty) od
11:30/30.07 do 19:30/30.07.2018 deszcz 40 mm, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO: Woj. podkarpackie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia
o burzach z gradem
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Krzysztof Jania
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 33
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 13:30 dnia 29.07.2018

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Upał/2
Obszar powiaty: dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski
Ważność: od godz. 12:00 dnia 30.07.2018 do godz. 20:00 dnia 01.08.2018
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 28°C do 30°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 podkarpackie (15 powiatów) od 12:00/30.07 do
20:00/01.08.2018 temp. maks 30 st, temp min 20 st. Dotyczy powiatów: dębicki, jarosławski,
kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO: Woj. podkarpackie (15 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Zjawisko/Stopien zagrożenia: Burze z gradem/2
Obszar powiaty: bieszczadzki, jarosławski, leski, leżajski, lubaczowski, przemyski, Przemyśl, przeworski
Ważność: od godz. 12:30 dnia 29.07.2018 do godz. 01:00 dnia 30.07.2018
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 45 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 podkarpackie (8 powiatów) od 12:30/29.07 do
01:00/30.07.2018 deszcz 60 mm, porywy 80 km/h. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, jarosławski,
leski, leżajski, lubaczowski, przemyski, Przemyśl i przeworski.
RSO Woj. podkarpackie (8 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem
Zjawisko/Stopien zagrożenia: Burze z gradem/2
Obszar powiaty: brzozowski, dębicki, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski
Ważność: od godz. 12:30 dnia 29.07.2018 do godz. 01:00 dnia 30.07.2018
Prawdopodobieństwo: 90%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 45 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 podkarpackie (17 powiatów) od 12:30/29.07
do 01:00/30.07.2018 deszcz 60 mm, porywy 80 km/h. Dotyczy powiatów: brzozowski, dębicki,
jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO: Woj. podkarpackie (17 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Alina Jasek-Kamińska
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 22
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 10:54 dnia 19.07.2018

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Intensywne opady deszczu z burzami/1
Obszar powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, Krosno, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, strzyżowski
Ważność: od godz. 10:55 dnia 19.07.2018 do godz. 23:15 dnia 19.07.2018
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym.
Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami od 20 mm do 35 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 65 km/h.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ i BURZE/1 podkarpackie (18 powiatów) od 10:55/19.07 do
23:15/19.07.2018 35 mm; porywy 65km/h. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, brzozowski,
jarosławski, jasielski, Krosno, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, niżański,
przemyski, Przemyśl, przeworski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki i strzyżowski.
RSO: Woj. podkarpackie (18 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Szymon Poręba
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 20
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 06:40 dnia 16.07.2018

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Intensywne opady deszczu z burzami/1
Obszar powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski
Ważność: od godz. 09:00 dnia 16.07.2018 do godz. 24:00 dnia 16.07.2018
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym.
Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 25 mm do 40  mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.
SMS/RSO: Woj. podkarpackie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Alina Jasek-Kamińska
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 18
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 12:15 dnia 11.07.2018

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski
Ważność: od godz. 12:15 dnia 11.07.2018 do godz. 07:00 dnia 12.07.2018
Prawdopodobieństwo: 70%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.
SMS/RSO: Woj. podkarpackie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Witold Wiążewski
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 15
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 06:51 dnia 06.07.2018

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, Krosno, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, strzyżowski
Ważność: od godz. 14:00 dnia 06.07.2018 do godz. 20:00 dnia 06.07.2018
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami możliwy grad.
SMS/RSO Woj. podkarpackie (18 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Michał Solarz
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 14
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 07:31 dnia 29.06.2018

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski
Ważność: od godz. 12:00 dnia 29.06.2018 do godz. 21:00 dnia 29.06.2018
Prawdopodobieństwo: 85%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.
SMS/RSO: Woj. podkarpackie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia  o burzach z gradem
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Krzysztof Jania
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 11
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 11:52 dnia 27.06.2018

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1
Obszar powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, Krosno, krośnieński, leski, przemyski, Przemyśl, sanocki, strzyżowski
Ważność: od godz. 22:00 dnia 27.06.2018 do godz. 12:00 dnia 28.06.2018
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym okresami silnym.
Lokalnie burze. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od  30 mm do 40 mm.
SMS/RSO: Woj. podkarpackie (10 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia
o intensywnych opadach deszczu
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Romuald Kaseja
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 9
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 07:25 dnia 26.06.2018

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, Krosno, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, strzyżowski
Ważność: od godz. 11:00 dnia 26.06.2018 do godz. 20:00 dnia 26.06.2018
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.
SMS/RSO: Woj. podkarpackie (17 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Łukasz Kiełt
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 8
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

o godz. 07:45 dnia 21.06.2018
Zjawisko/Stopien zagrożenia: Burze z gradem/2
Obszar powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, Krosno,
krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl,
przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski,
Tarnobrzeg, tarnobrzeski
Ważność: od godz. 17:00 dnia 21.06.2018 do godz. 07:00 dnia 22.06.2018
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 25 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.
SMS/RSO Woj. podkarpackie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia
o burzach z gradem
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Monika Kaseja
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 9
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze/ 1
Obszar województwo podkarpackie: powiat krośnieński
Ważność: od godz. 11:00 dnia 18.06.2018 do godz. 20:00 dnia 18.06.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 20 mm oraz
porywami wiatru do 65 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB; Piotr Wałach
Godzina i data wydania: godz. 06:49 dnia 18.06.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 podkarpackie/krośnieński od 11:00/18.06 do
20:00/18.06.2018 deszcz 20 mm, porywy 65 km/h
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 3
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 13:06 dnia 13.06.2018

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Burze/1
Obszar: powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, Krosno, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, przemyski, Przemyśl, przeworski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, strzyżowski
Ważność: od godz. 17:00 dnia 13.06.2018 do godz. 07:00 dnia 14.06.2018
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h.
SMS/RSO Woj. podkarpackie (17 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Łukasz Kiełt
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 1
Obszar: województwo podkarpackie powiat krośnieński
Ważność: od godz. 13:00 dnia 11.06.2018 do godz. 22:00 dnia 11.06.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Michał Solarz
Godzina i data wydania: godz. 07:06 dnia 11.06.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 podkarpackie/krośnieński od 13:00/11.06 do
22:00/11.06.2018 deszcz 40 mm, porywy 70 km/h
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 44
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 13:00 dnia 23.05.2018 do godz. 22:00 dnia 23.05.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 20 mm, lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Wałach
Godzina i data wydania: godz. 06:50 dnia 23.05.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 podkarpackie od 13:00/23.05 do
22:00/23.05.2018 deszcz 25 mm, porywy 65 km/h, grad
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, burze z gradem w dzień 23.05 i wieczorem 23.05,
opady deszczu do 25 mm, porywy wiatru do 65 km/h.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 43
wydanego dnia 16.05.2018 o godz. 16:57

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 17.05.2018 do godz. 05:00 dnia 18.05.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym
Prognozowana jeszcze wysokość opadów od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 85%
Uwagi: Zmiana dotyczy obniżenia stopnia ostrzeżenia i wydłużenia okresu ważności
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Krzysztof Jania
Godzina i data wydania: godz. 07:06 dnia 17.05.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 podkarpackie od 07:30/17.05 do 05:00/18.05.2018 opady
od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, silny deszcz 17.05 i w nocy 17/18 18.05, opady od 20
mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 43
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/2, Burze z gradem/1
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 08:00 dnia 16.05.2018 do godz. 20:00 dnia 17.05.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu okresami umiarkowanym i silnym.
Prognozowana suma opadów za okres obowiązywania ostrzeżenia od 55 mm do 70 mm,
lokalnie do 100 mm. Prognozowane jest także wystąpienie w ciągu dnia 16.05 burz z porywami wiatru do 75 km/h, lokalnie z gradem.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%):
Intensywne opady deszczu: 90%
Burze z gradem: 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Alina Jasek-Kamińska
Godzina i data wydania: godz. 17:01 dnia 15.05.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/2 podkarpackie od 08:00/16.05 do 20:00/17.05.2018 opady
od 55 mm do 70 mm, lokalnie do 100 mm IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 podkarpackie od 08:00/16.05 do 20:00/17.05.2018 porywy 75 km/h, lokalnie grad
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, silny deszcz od 16.05 do 17.05, opady od 55 mm do 70
mm, lokalnie do 100 mm. IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, burze 16.05, porywy wiatru do 75 km/h, lokalnie grad.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 41
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 16:00 dnia 02.05.2018 do godz. 24:00 dnia 02.05.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 21 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Romuald Kaseja
Godzina i data wydania: godz. 11:50 dnia 02.05.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 podkarpackie od 16:00/02.05 do
24:00/02.05.2018 deszcz 40 mm, porywy 70 km/h, grad
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, burze z gradem w dzień 02.05 i w nocy 02/03.05,
opady deszczu do 40 mm, porywy wiatru do 70 km/h.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 40
Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar województwo: podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 16:00 dnia 23.04.2018 do godz. 03:00 dnia 24.04.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Szymon Poręba
Godzina i data wydania: godz. 07:00 dnia 23.04.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 podkarpackie od 16:00/23.04 do
03:00/24.04.2018 deszcz 25 mm, porywy 70 km/h, grad
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, burze z gradem po południu 23.04 i w nocy 23/24.04,
opady deszczu do 25 mm, porywy wiatru do 70 km/h.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 39
Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność (cz. urz.): od godz. 05:00 dnia 04.04.2018 do godz. 24:00 dnia 04.04.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, z porywami do 80 km/h, z południa i południowego zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Michał Solarz
Godzina i data wydania: godz. 20:16 dnia 03.04.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 Bieszczady i Beskid Niski od 05:00/04.04 do
24:00/04.04.2018 predkosc 30-45 km/h, porywy do 80 km/h, S i SW
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, silny wiatr w dzień 04.04 i w nocy 04/05.04, prędkość
w porywach do 80 km/h, południowy i południowo-zachodni.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 38
Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność (cz. urz.): od godz. 07:00 dnia 03.04.2018 do godz. 18:00 dnia 03.04.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h,
z porywami do 75 km/h, z południa.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 85%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Szymon Poręba
Godzina i data wydania: godz. 22:52 dnia 02.04.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 Bieszczady i Beskid Niski od 07:00/03.04 do
18:00/03.04.2018 predkosc do 35 km/h, porywy do 75 km/h, S
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, silny wiatr w dzień 03.04, prędkość w porywach do 75
km/h, południowy.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35
Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/1
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność (cz. urz.): od godz. 03:00 dnia 29.03.2018 do godz. 08:30 dnia 29.03.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie nad ranem w rejonach podgórskich słabych opadów marznącego deszczu lub deszczu ze śniegiem, powodujących gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Alina Jasek-Kamińska
Godzina i data wydania: godz. 13:07 dnia 28.03.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNACE OPADY/1 Bieszczady i Beskid Niski od 03:00/29.03
do 08:30/29.03.2018 marznace opady, drogi sliskie
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, marznące opady nad ranem 29.03, gołoledź, uwaga
drogi śliskie.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 34
Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/1
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 00:00 dnia 28.03.2018 do godz. 07:30 dnia 28.03.2018
Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -3°C do 0°C, przy gruncie od -4°C do -2°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 85%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Tomasz Knopik
Godzina i data wydania: godz. 12:21 dnia 27.03.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 podkarpackie od 00:00/28.03 do 07:30/28.03.2018
temp.min. od -3 st. do -1 st., przy gruncie do -4 st., slisko
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, oblodzenie dróg i chodników w nocy 27/28.03 i rano
28.03, spadek temperatury lokalnie do -4°C nad ranem, ślisko.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 33
Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny mróz/1
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność (cz. urz.): od godz. 21:00 dnia 22.03.2018 do godz. 07:00 dnia 23.03.2018
Przebieg: Miejscami prognozuje się temperaturę minimalną od -18°C do -15°C. Wiatr o średniej
prędkości od 10 km/h do 20 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Krzysztof Jania
Godzina i data wydania: godz. 11:26 dnia 22.03.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MROZ/1 Bieszczady i Beskid Niski od 21:00/22.03 do
07:00/23.03.2018 temp.min -18 st., wiatr do 20 km/h
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, mróz w nocy 22/23.03, temperatura w nocy od -18°C
do -15°C.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 23
Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny mróz/1
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność (cz. urz.): od godz. 20:00 dnia 24.02.2018 do godz. 10:00 dnia 01.03.2018
Przebieg: W nocy 24/25.02 prognozuje się temperaturę minimalną od -18°C do -15°C, w pozostałym okresie od -22°C do -18°C. Temperatura maksymalna od -13°C do -11°C. Wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 25 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 95%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB; Piotr Wałach
Godzina i data wydania: godz. 10:25 dnia 24.02.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MROZ/1 Bieszczady i Beskid Niski od 20:00/24.02 do
10:00/01.03.2018 temp.min -22 st., temp.maks -11 st., wiatr 25 km/h
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, mróz od wieczora 24.02 do rana 01.03, temperatura
min. od -18°C do -15°C, lokalnie -22°C, temperatura max. od -13°C do -11°C.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 20
Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/2
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 14:00 dnia 07.02.2018 do godz. 10:00 dnia 08.02.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Obowiązują:
Do godz.09:00 dnia 07.02.2018 OSTRZEŻENIE nr 18 na SILNY MRÓZ/1 wydane
o godz.17:45 dnia 06.02.2018.
Do godz.09:00 dnia 07.02.2018 OSTRZEŻENIE nr 19 na SILNY MRÓZ/1 wydane
o godz.19:43 dnia 06.02.2018.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Michał Solarz
Godzina i data wydania: godz. 06:46 dnia 07.02.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNACE OPADY/2 podkarpackie od 14:00/07.02 do
10:00/08.02.2018 marznace opady, drogi sliskie
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, marznące opady od popołudnia 07.02 do rana 08.02,
gołoledź, uwaga drogi śliskie.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 15
Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu/2
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 20:00 dnia 02.02.2018 do godz. 06:00 dnia 04.02.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany
przyrost pokrywy śnieżnej w pierwszej dobie od 10 cm do 20 cm, w Bieszczadach i Beskidzie
Niskim do 25 cm. W ciągu kolejnej nocy nastąpi dalszy przyrost pokrywy śnieżnej. W sumie za
cały okres prognozuje się przyrost pokrywy śnieżnej od 30 cm do 45 cm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Szymon Poręba
Godzina i data wydania: godz. 06:59 dnia 02.02.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: SNIEG/2 podkarpackie od 20:00/02.02 do 06:00/04.02.2018 przyrost
pokrywy od 30 cm do 45 cm.
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, intensywne opady śniegu od nocy 02/03.02 do rana
04.02, opady od 30 cm do 45 cm.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14
Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność (cz. urz.): od godz. 18:00 dnia 31.01.2018 do godz. 18:00 dnia 01.02.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 80 km/h, z południa i południowego zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Wałach
Godzina i data wydania: godz. 07:10 dnia 31.01.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 Bieszczady i Beskid Niski od 18:00/31.01 do
18:00/01.02.2018 predkosc do 45 km/h, porywy do 80 km/h, S i SW
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, silny wiatr od wieczora 31.01 do wieczora 01.02,
prędkość w porywach do 80 km/h, południowy i południowo-zachodni.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 13

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność (cz. urz.): od godz. 22:00 dnia 29.01.2018 do godz. 18:00 dnia 30.01.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h,
z porywami do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Grzegorz Mikutel
Godzina i data wydania: godz. 14:17 dnia 29.01.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 Bieszczady i Beskid Niski od 22:00/29.01 do
18:00/30.01.2018 predkosc do 40 km/h, porywy do 90 km/h, SW i W
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, silny wiatr w nocy 29/30.01 i w dzień 30.01, prędkość
w porywach do 90 km/h, południowo-zachodni i zachodni.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/2
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność (cz. urz.): od godz. 17:00 dnia 18.01.2018 do godz. 14:00 dnia 19.01.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h,
z porywami do 100 km/h, południowego skręcającego na zachodni. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: IMGW-PIB Łukasz Harasimowicz
Godzina i data wydania: godz. 07:15 dnia 18.01.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 Bieszczady i Beskid Niski od 17:00/18.01 do
14:00/19.01.2018 predkosc do 45 km/h, porywy do 100 km/h, S, W
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, silny wiatr od wieczora 18.01 do popołudnia 19.01,
prędkość w porywach do 100 km/h, południowy i zachodni.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 7

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo podkarpackie - subregion północny
Ważność (cz. urz.): od godz. 17:00 dnia 18.01.2018 do godz. 14:00 dnia 19.01.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h,
z porywami do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Łukasz Harasimowicz
Godzina i data wydania: godz. 07:17 dnia 18.01.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 podkarpackie.polnocny od 17:00/18.01 do
14:00/19.01.2018 predkosc do 45 km/h, porywy do 80 km/h, SW, W
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, silny wiatr od wieczora 18.01 do popołudnia 19.01,
prędkość w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 6

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/1
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 19:00 dnia 16.01.2018 do godz. 07:00 dnia 17.01.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%); 80%
Uwagi: Obowiązują:
Do godz.21:00 dnia 16.01.2018 OSTRZEŻENIE nr 5 na SILNY WIATR/1 wydane o godz.14:25 dnia 15.01.2018.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Adam Michniewski
Godzina i data wydania: godz. 12:01 dnia 16.01.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNACE OPADY/1 podkarpackie od 19:00/16.01 do
07:00/17.01.2018 marznace opady, drogi sliskie
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, marznące opady w nocy 16/17.01 i rano 17.01,
gołoledź, uwaga drogi śliskie.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność (cz. urz.): od godz. 08:00 dnia 16.01.2018 do godz. 21:00 dnia 16.01.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h,
z porywami do 80 km/h, z południa. Miejscami wiatr może powodować zawieje śnieżne.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Rafał Kielar
Godzina i data wydania: godz. 14:25 dnia 15.01.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 Bieszczady i Beskid Niski od 08:00/16.01 do
21:00/16.01.2018 predkosc do 55 km/h, porywy do 80 km/h, S
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, silny wiatr w ciągu dnia 16.01, prędkość w porywach
do 80 km/h, południowy.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 3

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/1
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 18:00 dnia 11.01.2018 do godz. 03:00 dnia 12.01.2018
Przebieg Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Grzegorz Mikutel
Godzina i data wydania: godz. 11:50 dnia 11.01.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNACE OPADY/1 podkarpackie od 18:00/11.01 do
03:00/12.01.2018 marznace opady, drogi sliskie
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, marznące opady wieczorem 11.01 i w nocy 11/12.01,
gołoledź, uwaga drogi śliskie.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 2

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/1
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 20:00 dnia 08.01.2018 do godz. 08:00 dnia 09.01.2018
Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -5°C do -2°C, w rejonach
podgórskich około -5°C, przy gruncie od -7°C do -5°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Łukasz Kiełt
Godzina i data wydania: godz. 14:38 dnia 08.01.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 podkarpackie od 20:00/08.01 do 08:00/09.01.2018
temp.min. przy gruncie -7st. slisko
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, oblodzenie dróg i chodników w nocy 08/09.01, spadek
temperatury do -7°C nad ranem, ślisko.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 1

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność (cz. urz.): od godz. 14:00 dnia 03.01.2018 do godz. 21:00 dnia 03.01.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h,
w porywach do 90 km/h, z południa.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Grzegorz Mikutel
Godzina i data wydania: godz. 23:19 dnia 02.01.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 Bieszczady i Beskid Niski od 14:00/03.01 do
21:00/03.01.2018 predkosc do 35 km/h, porywy do 90 km/h, S
RSO IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, silny wiatr po południu i wieczorem 3.01, prędkość
w porywach do 90 km/h, południowy
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..