2015-12-02

Ostrzeżenia i komunikaty

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 33
Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny mróz/1
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność (cz. urz.): od godz. 21:00 dnia 22.03.2018 do godz. 07:00 dnia 23.03.2018
Przebieg: Miejscami prognozuje się temperaturę minimalną od -18°C do -15°C. Wiatr o średniej
prędkości od 10 km/h do 20 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Krzysztof Jania
Godzina i data wydania: godz. 11:26 dnia 22.03.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MROZ/1 Bieszczady i Beskid Niski od 21:00/22.03 do
07:00/23.03.2018 temp.min -18 st., wiatr do 20 km/h
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, mróz w nocy 22/23.03, temperatura w nocy od -18°C
do -15°C.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 23
Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny mróz/1
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność (cz. urz.): od godz. 20:00 dnia 24.02.2018 do godz. 10:00 dnia 01.03.2018
Przebieg: W nocy 24/25.02 prognozuje się temperaturę minimalną od -18°C do -15°C, w pozostałym okresie od -22°C do -18°C. Temperatura maksymalna od -13°C do -11°C. Wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 25 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 95%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB; Piotr Wałach
Godzina i data wydania: godz. 10:25 dnia 24.02.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MROZ/1 Bieszczady i Beskid Niski od 20:00/24.02 do
10:00/01.03.2018 temp.min -22 st., temp.maks -11 st., wiatr 25 km/h
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, mróz od wieczora 24.02 do rana 01.03, temperatura
min. od -18°C do -15°C, lokalnie -22°C, temperatura max. od -13°C do -11°C.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 20
Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/2
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 14:00 dnia 07.02.2018 do godz. 10:00 dnia 08.02.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Obowiązują:
Do godz.09:00 dnia 07.02.2018 OSTRZEŻENIE nr 18 na SILNY MRÓZ/1 wydane
o godz.17:45 dnia 06.02.2018.
Do godz.09:00 dnia 07.02.2018 OSTRZEŻENIE nr 19 na SILNY MRÓZ/1 wydane
o godz.19:43 dnia 06.02.2018.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Michał Solarz
Godzina i data wydania: godz. 06:46 dnia 07.02.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNACE OPADY/2 podkarpackie od 14:00/07.02 do
10:00/08.02.2018 marznace opady, drogi sliskie
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, marznące opady od popołudnia 07.02 do rana 08.02,
gołoledź, uwaga drogi śliskie.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 15
Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu/2
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 20:00 dnia 02.02.2018 do godz. 06:00 dnia 04.02.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany
przyrost pokrywy śnieżnej w pierwszej dobie od 10 cm do 20 cm, w Bieszczadach i Beskidzie
Niskim do 25 cm. W ciągu kolejnej nocy nastąpi dalszy przyrost pokrywy śnieżnej. W sumie za
cały okres prognozuje się przyrost pokrywy śnieżnej od 30 cm do 45 cm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Szymon Poręba
Godzina i data wydania: godz. 06:59 dnia 02.02.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: SNIEG/2 podkarpackie od 20:00/02.02 do 06:00/04.02.2018 przyrost
pokrywy od 30 cm do 45 cm.
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, intensywne opady śniegu od nocy 02/03.02 do rana
04.02, opady od 30 cm do 45 cm.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14
Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność (cz. urz.): od godz. 18:00 dnia 31.01.2018 do godz. 18:00 dnia 01.02.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 80 km/h, z południa i południowego zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Wałach
Godzina i data wydania: godz. 07:10 dnia 31.01.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 Bieszczady i Beskid Niski od 18:00/31.01 do
18:00/01.02.2018 predkosc do 45 km/h, porywy do 80 km/h, S i SW
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, silny wiatr od wieczora 31.01 do wieczora 01.02,
prędkość w porywach do 80 km/h, południowy i południowo-zachodni.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 13

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność (cz. urz.): od godz. 22:00 dnia 29.01.2018 do godz. 18:00 dnia 30.01.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h,
z porywami do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Grzegorz Mikutel
Godzina i data wydania: godz. 14:17 dnia 29.01.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 Bieszczady i Beskid Niski od 22:00/29.01 do
18:00/30.01.2018 predkosc do 40 km/h, porywy do 90 km/h, SW i W
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, silny wiatr w nocy 29/30.01 i w dzień 30.01, prędkość
w porywach do 90 km/h, południowo-zachodni i zachodni.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/2
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność (cz. urz.): od godz. 17:00 dnia 18.01.2018 do godz. 14:00 dnia 19.01.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h,
z porywami do 100 km/h, południowego skręcającego na zachodni. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: IMGW-PIB Łukasz Harasimowicz
Godzina i data wydania: godz. 07:15 dnia 18.01.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 Bieszczady i Beskid Niski od 17:00/18.01 do
14:00/19.01.2018 predkosc do 45 km/h, porywy do 100 km/h, S, W
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, silny wiatr od wieczora 18.01 do popołudnia 19.01,
prędkość w porywach do 100 km/h, południowy i zachodni.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 7

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo podkarpackie - subregion północny
Ważność (cz. urz.): od godz. 17:00 dnia 18.01.2018 do godz. 14:00 dnia 19.01.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h,
z porywami do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Łukasz Harasimowicz
Godzina i data wydania: godz. 07:17 dnia 18.01.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 podkarpackie.polnocny od 17:00/18.01 do
14:00/19.01.2018 predkosc do 45 km/h, porywy do 80 km/h, SW, W
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, silny wiatr od wieczora 18.01 do popołudnia 19.01,
prędkość w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 6

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/1
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 19:00 dnia 16.01.2018 do godz. 07:00 dnia 17.01.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%); 80%
Uwagi: Obowiązują:
Do godz.21:00 dnia 16.01.2018 OSTRZEŻENIE nr 5 na SILNY WIATR/1 wydane o godz.14:25 dnia 15.01.2018.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Adam Michniewski
Godzina i data wydania: godz. 12:01 dnia 16.01.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNACE OPADY/1 podkarpackie od 19:00/16.01 do
07:00/17.01.2018 marznace opady, drogi sliskie
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, marznące opady w nocy 16/17.01 i rano 17.01,
gołoledź, uwaga drogi śliskie.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność (cz. urz.): od godz. 08:00 dnia 16.01.2018 do godz. 21:00 dnia 16.01.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h,
z porywami do 80 km/h, z południa. Miejscami wiatr może powodować zawieje śnieżne.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Rafał Kielar
Godzina i data wydania: godz. 14:25 dnia 15.01.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 Bieszczady i Beskid Niski od 08:00/16.01 do
21:00/16.01.2018 predkosc do 55 km/h, porywy do 80 km/h, S
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, silny wiatr w ciągu dnia 16.01, prędkość w porywach
do 80 km/h, południowy.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 3

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/1
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 18:00 dnia 11.01.2018 do godz. 03:00 dnia 12.01.2018
Przebieg Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Grzegorz Mikutel
Godzina i data wydania: godz. 11:50 dnia 11.01.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNACE OPADY/1 podkarpackie od 18:00/11.01 do
03:00/12.01.2018 marznace opady, drogi sliskie
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, marznące opady wieczorem 11.01 i w nocy 11/12.01,
gołoledź, uwaga drogi śliskie.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 2

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/1
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 20:00 dnia 08.01.2018 do godz. 08:00 dnia 09.01.2018
Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -5°C do -2°C, w rejonach
podgórskich około -5°C, przy gruncie od -7°C do -5°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Łukasz Kiełt
Godzina i data wydania: godz. 14:38 dnia 08.01.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 podkarpackie od 20:00/08.01 do 08:00/09.01.2018
temp.min. przy gruncie -7st. slisko
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, oblodzenie dróg i chodników w nocy 08/09.01, spadek
temperatury do -7°C nad ranem, ślisko.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 1

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność (cz. urz.): od godz. 14:00 dnia 03.01.2018 do godz. 21:00 dnia 03.01.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h,
w porywach do 90 km/h, z południa.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Grzegorz Mikutel
Godzina i data wydania: godz. 23:19 dnia 02.01.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 Bieszczady i Beskid Niski od 14:00/03.01 do
21:00/03.01.2018 predkosc do 35 km/h, porywy do 90 km/h, S
RSO IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, silny wiatr po południu i wieczorem 3.01, prędkość
w porywach do 90 km/h, południowy
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.