Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oświadczenia majątkowe radnych
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
29.01.2016 więcej
Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
29.01.2016 więcej
Skarbnik i Sekretarz
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
29.01.2016 więcej
Kierownicy jednostek organizacyjnych
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
29.01.2016 więcej
Osoby zarządzające powiatową osobą prawną
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
29.01.2016 więcej
Osoby wydające decyzje
Oświadczenia majątkowe za rok 2013
29.01.2016 więcej