2016-01-27

Oświadczenia majątkowe

Nie podlegają ujawnieniu zawarte w części B oświadczenia majątkowego informacje dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości - art. 25 d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

 

Wzór oświadczenia majątkowego (dla członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty) - obowiązujący od 1.07.2017 r.

 

Wzór oświadczenia majątkowego dla radnych - obowiązujący od 1.07.2017 r.

 

Wzór oświadczenia majątkowego (dla członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty)

 

Wzór oświadczenia majątkowego dla radnych