2015-11-17

Oświata i Sprawy Społeczne

OS-1 Podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
OS-2 Zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i zamieszkałych na terenie powiatu krośnieńskiego
OS-4 Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
OS-5 Wypis z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
OS-6 Zmiany w ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
OS-7 Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
OS-8 Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
OS-9 Wypis z ewidencji uczniowskich klubów sportowych
OS-10 Zmiany w ewidencji uczniowskich klubów sportowych
OS-11 Wydanie zaświadczenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych
OS-12 Wniosek o sprowadzenie zwłok lub szczątków z zagranicy
OS-13 Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną
OS-14 Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
OS-15 Przyznanie nagrody Starosty za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
OS-16 Nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej
OS-17 Funkcjonowanie Biura Rzeczy Znalezionych
OS-18 Kierowanie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zamieszkałych na terenie powiatu krośnieńskiego do młodzieżowych ośrodków socjoterapii (na wniosek rodzica/prawnego opiekuna)
OS-19 Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach