2017-01-12

Podstawowa Kwota Dotacji na rok 2017

Ogłoszenie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej  liczby uczniów w związku z art. 78e Ustawy o systemie oświaty.

 

Zaktualizowana Podstawowa Kwota Dotacji dla szkół publicznych obowiązująca od 1 listopada 2017 r.:

 1. Liceum Ogólnokształcące – 6.876,02 zł podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia na rok.
  Zaktualizowana statystyczna liczba uczniów w liceach ogólnokształcących (stanowiąca sumę 2/3 liczby ustalonej na podstawie danych SIO według stanu na dzień 30 września 2016 r. i 1/3 liczby ustalonej na podstawie danych SIO według stanu na dzień 30 września 2017 r.)  prowadzonych przez Powiat Krośnieński – 134,33.
 2. Szkoły zawodowe w tym technikum, branżowa szkoła I stopnia oraz oddziały zasadniczej szkoły zawodowej – 8.544,60 zł podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia na rok.
  Zaktualizowana statystyczna liczba uczniów w  szkołach zawodowych (stanowiąca sumę 2/3 liczby ustalonej na podstawie danych SIO według stanu na dzień 30 września 2016 r. i 1/3 liczby ustalonej na podstawie danych SIO według stanu na dzień 30 września 2017 r.) prowadzonych przez Powiat Krośnieński – 651,33.
 3. Internat – 8.955,45 zł podstawowa kwota dotacji na 1 wychowanka na rok.
  Zaktualizowana statystyczna liczba wychowanków w internatach (stanowiąca sumę 2/3 liczby ustalonej na podstawie danych SIO według stanu na dzień 30 września 2016 r. i 1/3 liczby ustalonej na podstawie danych SIO według stanu na dzień 30 września 2017 r.)  prowadzonych przez Powiat Krośnieński – 133,67.

 
Zaktualizowana Podstawowa Kwota Dotacji dla szkół publicznych obowiązująca od 1 kwietnia 2017 r.:

 1. Liceum Ogólnokształcące – 6.775,44 zł podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia na rok.
  Liczba uczniów w liceach ogólnokształcących  na dzień 30 września 2016 r. prowadzonych przez Powiat Krośnieński – 136 .
 2. Szkoły zawodowe w tym technikum i zasadnicza szkoła zawodowa – 7.912,14 zł podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia na rok.
  Liczba uczniów w  szkołach zawodowych na dzień 30 września 2016 r. prowadzonych przez Powiat Krośnieński – 673.
 3. Internat – 8.968,85 zł podstawowa kwota dotacji na 1 wychowanka na rok.
  Liczba wychowanków w internatach  na dzień 30 września 2016 r. prowadzonych przez Powiat Krośnieński – 134

 
Podstawowa Kwota Dotacji dla szkół publicznych obowiązująca od  1 stycznia 2017 r.:

 1. Liceum Ogólnokształcące – 6.628,51 zł podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia na rok.
  Liczba uczniów w liceach ogólnokształcących  na dzień 30 września 2016 r. prowadzonych przez Powiat Krośnieński – 136.
 2. Szkoły zawodowe w tym technikum i zasadnicza szkoła zawodowa – 7.764,09 zł podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia na rok.
  Liczba uczniów w  szkołach zawodowych na dzień 30 września 2016 r. prowadzonych przez Powiat Krośnieński – 673.
 3. Internat – 8.877,35 zł podstawowa kwota dotacji na 1 wychowanka na rok.
  Liczba wychowanków w internatach  na dzień 30 września 2016 r. prowadzonych przez Powiat Krośnieński – 134 .

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się