2017-01-12

Podstawowa Kwota Dotacji na rok 2017

Ogłoszenie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej  liczby uczniów w związku z art. 78e Ustawy o systemie oświaty.

 

Zaktualizowana Podstawowa Kwota Dotacji dla szkół publicznych obowiązująca od 1 listopada 2017 r.:

 1. Liceum Ogólnokształcące – 6.876,02 zł podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia na rok.
  Zaktualizowana statystyczna liczba uczniów w liceach ogólnokształcących (stanowiąca sumę 2/3 liczby ustalonej na podstawie danych SIO według stanu na dzień 30 września 2016 r. i 1/3 liczby ustalonej na podstawie danych SIO według stanu na dzień 30 września 2017 r.)  prowadzonych przez Powiat Krośnieński – 134,33.
 2. Szkoły zawodowe w tym technikum, branżowa szkoła I stopnia oraz oddziały zasadniczej szkoły zawodowej – 8.544,60 zł podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia na rok.
  Zaktualizowana statystyczna liczba uczniów w  szkołach zawodowych (stanowiąca sumę 2/3 liczby ustalonej na podstawie danych SIO według stanu na dzień 30 września 2016 r. i 1/3 liczby ustalonej na podstawie danych SIO według stanu na dzień 30 września 2017 r.) prowadzonych przez Powiat Krośnieński – 651,33.
 3. Internat – 8.955,45 zł podstawowa kwota dotacji na 1 wychowanka na rok.
  Zaktualizowana statystyczna liczba wychowanków w internatach (stanowiąca sumę 2/3 liczby ustalonej na podstawie danych SIO według stanu na dzień 30 września 2016 r. i 1/3 liczby ustalonej na podstawie danych SIO według stanu na dzień 30 września 2017 r.)  prowadzonych przez Powiat Krośnieński – 133,67.

 
Zaktualizowana Podstawowa Kwota Dotacji dla szkół publicznych obowiązująca od 1 kwietnia 2017 r.:

 1. Liceum Ogólnokształcące – 6.775,44 zł podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia na rok.
  Liczba uczniów w liceach ogólnokształcących  na dzień 30 września 2016 r. prowadzonych przez Powiat Krośnieński – 136 .
 2. Szkoły zawodowe w tym technikum i zasadnicza szkoła zawodowa – 7.912,14 zł podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia na rok.
  Liczba uczniów w  szkołach zawodowych na dzień 30 września 2016 r. prowadzonych przez Powiat Krośnieński – 673.
 3. Internat – 8.968,85 zł podstawowa kwota dotacji na 1 wychowanka na rok.
  Liczba wychowanków w internatach  na dzień 30 września 2016 r. prowadzonych przez Powiat Krośnieński – 134

 
Podstawowa Kwota Dotacji dla szkół publicznych obowiązująca od  1 stycznia 2017 r.:

 1. Liceum Ogólnokształcące – 6.628,51 zł podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia na rok.
  Liczba uczniów w liceach ogólnokształcących  na dzień 30 września 2016 r. prowadzonych przez Powiat Krośnieński – 136.
 2. Szkoły zawodowe w tym technikum i zasadnicza szkoła zawodowa – 7.764,09 zł podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia na rok.
  Liczba uczniów w  szkołach zawodowych na dzień 30 września 2016 r. prowadzonych przez Powiat Krośnieński – 673.
 3. Internat – 8.877,35 zł podstawowa kwota dotacji na 1 wychowanka na rok.
  Liczba wychowanków w internatach  na dzień 30 września 2016 r. prowadzonych przez Powiat Krośnieński – 134 .