2018-02-07

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczby uczniów oraz wysokości wskaźnika zwiększającego na rok 2018

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203) ogłasza się podstawową kwotę dotacji, statystyczną  liczbę uczniów oraz wskaźnik zwiększający: 

 1. Podstawowa Kwota Dotacji dla szkół publicznych, w których zorganizowano internat obowiązująca od 1 stycznia 2018 r:

  Internat – 9.489,81 zł podstawowa kwota dotacji na 1 wychowanka na rok.

  Liczba wychowanków w internatach  na dzień 30 września 2017 r. prowadzonych przez Powiat Krośnieński – 133 .
   
 2. Wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi obowiązujący od 1 stycznia 2018 r:

  Liceum Ogólnokształcące – wskaźnik zwiększający – 1,366

  Szkoły zawodowe:

  Technikum – wskaźnik zwiększający – 1,362

  Zasadnicza szkoła zawodowa – wskaźnik zwiększający – 1,362