2015-10-30

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie

Forma organizacyjno-prawna: jednostka budżetowa

Adres:
ul. Parkowa 2
38-400 Krosno

tel/fax 13 432-11-56
strona internetowa: www.ppp1krosno.eu
strona BIP: bip.zetorzeszow.pl/pppkrosno
e-mail: dyrektor_ppp1_krosno@oswiata.org.pl

Dyrektor Małgorzata Rybczyńska