2015-10-30

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym

Forma organizacyjno-prawna: jednostka budżetowa

Adres:
ul. Dworska 14a
38-430 Miejsce Piastowe

tel/fax 13 435-39-96
strona internetowa: www.poradnia.vot.pl
strona BIP: bip.zetorzeszow.pl/pppmpiastowe
e-mail: ppp_mpiastowe@op.pl

Dyrektor Marta Kuc-Jagiełło