Lista artykułów

Nazwa artykułu
Porozumienie wraz z aneksami zawarte w dniu 27 czerwca 2007r.
w Krośnie pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Powiatem Sanockim
w sprawie pokrywania przez powiat sanocki części kosztów
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rymanowie,
działającego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie
20.11.2015 więcej
Porozumienie wraz z aneksami zawarte w dniu 31 stycznia 2007 r.
w Krośnie pomiędzy Gminą Krosno a Powiatem Krośnieńskim w
sprawie pokrywania części kosztów działalności Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Krośnie zorganizowanego i prowadzonego
przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Krośnie
20.11.2015 więcej