Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Porozumienie zawarte w dniu 8 grudnia 2008 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Miejsce Piastowe w
sprawie powierzenia do prowadzenia zadania publicznego
polegające na: „Budowie chodnika przy drodze powiatowej Nr
2001R Rogi — Lubatówka - Lubatowa w miejscowości Rogi"
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 8 grudnia 2008 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Miejsce Piastowe w
sprawie powierzenia do prowadzenia zadania publicznego
polegające na: „Budowie chodnika przy drodze powiatowej 1974R
Krosno - Targowiska - Wróblik Szlachecki w miejscowości Widacz"
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 8 grudnia 2008 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Miejsce Piastowe w
sprawie powierzenia do prowadzenia zadania publicznego
polegające na: „Budowie chodnika przy drodze powiatowej Nr
2004R Stacja Kolejowa - Targowiska w miejscowości Targowiska"
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 25 listopada 2008 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krosno w sprawie
przekazania Gminie Krosno pomocy finansowej z przeznaczeniem na
zakup „Noszy-kosza ratowniczego" dla Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 5 listopada 2008 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krosno w sprawie
wspólnego utworzenia stanowiska Powiatowego Rzecznika
Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna
19.11.2015 więcej
Porozumienie Nr RR.IV.0745/1/08 zawarte w dniu 22 września 2008 r.
w Rzeszowie, pomiędzy Województwem Podkarpackim a Powiatem
Krośnieńskim w sprawie Punktu Informacyjnego RPO
19.11.2015 więcej
Porozumienie Nr DPS 09/13/2008 zawarte w dniu 10 lipca 2008 r.
w Warszawie pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a
Powiatem Krośnieńskim w sprawie przekazania dotacji celowej
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 9 lipca 2008 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krosno wykonująca
zadania powiatu w sprawie ustalenia zasad finansowania zadań
dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
zamieszkałych na terenie Miasta Krosna, ze środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 27 maja 2008 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Powiatem Strzyżowskim w
sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych
19.11.2015 więcej
Porozumienie Nr 1/2008 zawarte w dniu 27 marca 2008 r.
pomiędzy Powiatem Brzozowskim a Powiatem Krośnieńskim w
sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania środków
finansowych przez powiat właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania osoby niepełnosprawnej, na pokrycie kosztów
rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Haczowie,
działającym na terenie Powiatu Brzozowskiego
19.11.2015 więcej
12