Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Porozumienie zawarte w dniu 16 grudnia 2009 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Powiatem Brzozowskim w
sprawie kierowania osób zamieszkałych na terenie Powiatu
Brzozowskiego do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie -
Gmina Rymanów Powiat Krośnieński
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 16 grudnia 2009 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Powiatem Sanockim w sprawie
kierowania osób zamieszkałych na terenie Powiatu Sanockiego do
Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie - Gmina Rymanów
Powiat Krośnieński
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 16 grudnia 2009 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krosno w sprawie
kierowania osób zamieszkałych na terenie Gminy Krosno do
Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku Gmina Jedlicze Powiat
Krośnieński
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 28 października 2009 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krosno w sprawie
wspólnego utworzenia stanowiska Rzecznika Konsumentów dla
Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 30 czerwca 2009 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krościenko Wyżne w
sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1973R Krosno - Iskrzynia
wraz z budową chodnika w m. Krościenko Wyżne
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 3 czerwca 2009 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Miejsce Piastowe w
sprawie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1955R Niżna
Łąka - Bóbrka w m. Niżna Łąka na długości 612 mb
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 29 kwietnia 2009 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Korczyna dotyczące
remontu dróg
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 29 kwietnia 2009 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krościenko Wyżne
dotyczące budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1973R Krosno
- Iskrzynia (ul. Brzozowska) w miejscowości Krościenko Wyżne
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 17 kwietnia 2009 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Chorkówka dotyczące
przebudowy drogi powiatowej nr 1955R Niżna Łąka - Bóbrka wraz
z budową chodnika w miejscowości Bóbrka
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 25 marca 2009 roku
pomiędzy Powiatem Sanockim a Powiatem Krośnieńskim w sprawie
realizacji projektu pt.: „Podkarpacki program stypendialny dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich w 2009
r."
19.11.2015 więcej
12