Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Porozumienie zawarte w dniu 16 grudnia 2009 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Powiatem Brzozowskim w
sprawie kierowania osób zamieszkałych na terenie Powiatu
Brzozowskiego do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie -
Gmina Rymanów Powiat Krośnieński
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 16 grudnia 2009 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Powiatem Sanockim w sprawie
kierowania osób zamieszkałych na terenie Powiatu Sanockiego do
Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie - Gmina Rymanów
Powiat Krośnieński
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 16 grudnia 2009 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krosno w sprawie
kierowania osób zamieszkałych na terenie Gminy Krosno do
Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku Gmina Jedlicze Powiat
Krośnieński
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 28 października 2009 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krosno w sprawie
wspólnego utworzenia stanowiska Rzecznika Konsumentów dla
Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 30 czerwca 2009 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krościenko Wyżne w
sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1973R Krosno - Iskrzynia
wraz z budową chodnika w m. Krościenko Wyżne
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 3 czerwca 2009 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Miejsce Piastowe w
sprawie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1955R Niżna
Łąka - Bóbrka w m. Niżna Łąka na długości 612 mb
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 29 kwietnia 2009 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Korczyna dotyczące
remontu dróg
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 29 kwietnia 2009 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krościenko Wyżne
dotyczące budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1973R Krosno
- Iskrzynia (ul. Brzozowska) w miejscowości Krościenko Wyżne
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 17 kwietnia 2009 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Chorkówka dotyczące
przebudowy drogi powiatowej nr 1955R Niżna Łąka - Bóbrka wraz
z budową chodnika w miejscowości Bóbrka
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 25 marca 2009 roku
pomiędzy Powiatem Sanockim a Powiatem Krośnieńskim w sprawie
realizacji projektu pt.: „Podkarpacki program stypendialny dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich w 2009
r."
19.11.2015 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się