Lista artykułów

Nazwa artykułu
Porozumienie Nr IV.47-PCPR/10 zawarte w dniu 16 grudnia 2010 r.
pomiędzy: Powiatem Krośnieńskim a Powiatem Brzozowskim w
sprawie kierowania osób zamieszkałych na terenie Powiatu
Brzozowskiego do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie -
Gmina Rymanów Powiat Krośnieński
19.11.2015 więcej
Porozumienie Nr IV.46-PCPR/10 zawarte w dniu 16 grudnia 2010 r.
pomiędzy: Powiatem Krośnieńskim a Powiatem Sanockim w sprawie
kierowania osób zamieszkałych na terenie Powiatu Sanockiego do
środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie - Gmina Rymanów
Powiat Krośnieński
19.11.2015 więcej
Porozumienie Nr IV.45-PCPR/10 zawarte w dniu 16 grudnia 2010 r.
pomiędzy: Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krosno - miastem na
prawach powiatu w sprawie kierowania osób zamieszkałych na
terenie Gminy Krosno do środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku
- Gmina Jedlicze - Powiat Krośnieński
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 9 listopada 2010 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krosno w sprawie
wspólnego utworzenia stanowiska Rzecznika Konsumentów dla
Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 28 października 2010 r.
pomiędzy Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Krakowie oraz Powiatem Krośnieńskim w sprawie wspólnej
realizacji zadania pn: "Zabezpieczenie korpusu drogi powiatowej
nr 1956R Zręcin -Wietrzno - Zboiska wraz z ubezpieczeniem koryta
rzeki Jasiołki w m. Wietrzno, gm. Dukla, pow. krośnieński,
woj. podkarpackie"
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 02 września 2010 r.
pomiędzy Powiatem Sanockim, Powiatem Krośnieńskim i Gminą
Rymanów w sprawie wspólnej realizacji zadania: "Ustalenie stanu
technicznego mostu na rzece Wisłok w miejscowości Pastwiska"
19.11.2015 więcej
Porozumienie nr IV.20-OS/10 zawarte w dniu 7 lipca 2010 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Dukla w sprawie
przekazania Gminie Dukla do realizacji zadania własnego Powiatu
Krośnieńskiego, polegającego na prowadzeniu szkół
ponadgimnazjalnych
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 10 maja 2010 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krościenko Wyżne w
sprawie powierzenia do prowadzenia zadania publicznego
polegające na budowie chodnika przy drodze powiatowej Nr 1973R
Krosno - Iskrzynia (ul. Brzozowska) w miejscowości Krościenko
Wyżne - II etap
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 1 kwietnia 2010r.
w Krośnie pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Powiatem
Brzozowskim w sprawie określenia warunków i sposobu
przekazywania przez Powiat Krośnieński części kosztów
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Haczowie,
działającego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Haczowie
19.11.2015 więcej