Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Porozumienie nr IV.18-PZD/2011 zawarte w dniu 16 listopada 2011 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Korczyna w sprawie
powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 15 listopada 2011 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krościenko Wyżne w
sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych
19.11.2015 więcej
Porozumienie Nr: ZK.V-2/2011
w sprawie budowy i funkcjonowania systemu powiadamiania
ratunkowego zawarte w Rzeszowie w dniu 25 października 2011 r.
pomiędzy: Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Krośnieńskim
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 15 września 2011 r.
pomiędzy: Gminą Krosno wykonującą zadania powiatu, którą
reprezentuje Prezydent Miasta Krosna - Szef Obrony Cywilnej
Miasta - Piotr Przytocki a Powiatem Krośnieńskim, który
reprezentuje Starosta Krośnieński - Szef Obrony Cywilnej
Powiatu - Jan Juszczak w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka
Analizy Danych i Alarmowania
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 12 września 2011 roku
w Krośnie pomiędzy: Powiatem Krośnieńskim a Powiatem Sanockim
w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania publicznego, jakim
jest planowanie, budowa, modernizacja, utrzymanie i odnowa dróg
19.11.2015 więcej
Porozumienie Nr RR.IV.0745/1/08 zmienione aneksem nr 1 z dnia 5 września 2011 r.
pomiędzy: Województwem Podkarpackim - Instytucją
Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 a Powiatem Krośnieńskim w
sprawie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 30 maja 2011 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Chorkówka w sprawie
powierzenia do prowadzenia zadania publicznego
19.11.2015 więcej
Porozumienie Nr 1/11 zawarte w dniu 19 kwietnia 2011 r.
w Krośnie pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Powiatem
Brzozowskim w sprawie określenia warunków i sposobu
przekazywania przez Powiat Krośnieński części kosztów
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Haczowie,
działającego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Haczowie w 2011 roku
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 30 marca 2011 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krościenko Wyżne w
sprawie powierzenia do prowadzenia zadania publicznego
19.11.2015 więcej
Aneks nr 1/2011 z dnia 16 luty 2011 rok
do porozumienia nr 1115/UW/2010/NN zawartego w dniu 28
października 2010 roku pomiędzy Regionalnym Zarządem
Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Powiatem Krośnieńskim
19.11.2015 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się