Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Porozumienie nr IV.18-PZD/2011 zawarte w dniu 16 listopada 2011 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Korczyna w sprawie
powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 15 listopada 2011 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krościenko Wyżne w
sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych
19.11.2015 więcej
Porozumienie Nr: ZK.V-2/2011
w sprawie budowy i funkcjonowania systemu powiadamiania
ratunkowego zawarte w Rzeszowie w dniu 25 października 2011 r.
pomiędzy: Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Krośnieńskim
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 15 września 2011 r.
pomiędzy: Gminą Krosno wykonującą zadania powiatu, którą
reprezentuje Prezydent Miasta Krosna - Szef Obrony Cywilnej
Miasta - Piotr Przytocki a Powiatem Krośnieńskim, który
reprezentuje Starosta Krośnieński - Szef Obrony Cywilnej
Powiatu - Jan Juszczak w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka
Analizy Danych i Alarmowania
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 12 września 2011 roku
w Krośnie pomiędzy: Powiatem Krośnieńskim a Powiatem Sanockim
w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania publicznego, jakim
jest planowanie, budowa, modernizacja, utrzymanie i odnowa dróg
19.11.2015 więcej
Porozumienie Nr RR.IV.0745/1/08 zmienione aneksem nr 1 z dnia 5 września 2011 r.
pomiędzy: Województwem Podkarpackim - Instytucją
Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 a Powiatem Krośnieńskim w
sprawie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 30 maja 2011 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Chorkówka w sprawie
powierzenia do prowadzenia zadania publicznego
19.11.2015 więcej
Porozumienie Nr 1/11 zawarte w dniu 19 kwietnia 2011 r.
w Krośnie pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Powiatem
Brzozowskim w sprawie określenia warunków i sposobu
przekazywania przez Powiat Krośnieński części kosztów
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Haczowie,
działającego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Haczowie w 2011 roku
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 30 marca 2011 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krościenko Wyżne w
sprawie powierzenia do prowadzenia zadania publicznego
19.11.2015 więcej
Aneks nr 1/2011 z dnia 16 luty 2011 rok
do porozumienia nr 1115/UW/2010/NN zawartego w dniu 28
października 2010 roku pomiędzy Regionalnym Zarządem
Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Powiatem Krośnieńskim
19.11.2015 więcej
12