Lista artykułów

Nazwa artykułu
Porozumienie zawarte w dniu 28 grudnia 2012 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krościenko Wyżne w
sprawie powierzenia do prowadzenia zadania publicznego
19.11.2015 więcej
Porozumienie Nr IV.68-PCPR/2012
w sprawie ustalenia zasad kierowania mieszkańców Powiatu
Krośnieńskiego do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie
(TYP B - dla osób upośledzonych umysłowo) zawarte w dniu 27
grudnia 2012r. pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krosno
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 26 listopada 2012 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Korczyna w sprawie
powierzenia do prowadzenia zadania publicznego
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w Krośnie w dniu 26.02.2012 r.
pomiędzy Prezydentem Miasta Krosna - Piotrem Przytockim a
Starostą Powiatu Krośnieńskiego - Janem Juszczakiem w sprawie
utworzenia wspólnej komisji bezpieczeństwa i porządku dla
Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 10 lutego 2012 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Iwonicz-Zdrój w
sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 31 stycznia 2012 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Jedlicze w sprawie
powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 02 stycznia 2012 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krosno w sprawie
wspólnego utworzenia stanowiska Rzecznika Konsumentów dla
Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna
19.11.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się