Lista artykułów

Nazwa artykułu
Porozumienie zawarte w dniu 28 grudnia 2012 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krościenko Wyżne w
sprawie powierzenia do prowadzenia zadania publicznego
19.11.2015 więcej
Porozumienie Nr IV.68-PCPR/2012
w sprawie ustalenia zasad kierowania mieszkańców Powiatu
Krośnieńskiego do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie
(TYP B - dla osób upośledzonych umysłowo) zawarte w dniu 27
grudnia 2012r. pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krosno
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 26 listopada 2012 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Korczyna w sprawie
powierzenia do prowadzenia zadania publicznego
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w Krośnie w dniu 26.02.2012 r.
pomiędzy Prezydentem Miasta Krosna - Piotrem Przytockim a
Starostą Powiatu Krośnieńskiego - Janem Juszczakiem w sprawie
utworzenia wspólnej komisji bezpieczeństwa i porządku dla
Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 10 lutego 2012 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Iwonicz-Zdrój w
sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 31 stycznia 2012 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Jedlicze w sprawie
powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 02 stycznia 2012 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krosno w sprawie
wspólnego utworzenia stanowiska Rzecznika Konsumentów dla
Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna
19.11.2015 więcej