Lista artykułów

Nazwa artykułu
Porozumienie zawarte w dniu 27 grudnia 2013 r.
pomiędzy Powiatem Brzozowskim, a Powiatem Krośnieńskim w
sprawie powierzenia przez Powiat Brzozowski realizacji zadania
publicznego, jakim jest prowadzenie środowiskowych domów
samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
19.11.2015 więcej
Porozumienie Nr IV.26-PZD/2013 Powiatu Krośnieńskiego z dnia 20 grudnia 2013 r.
zawarte pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krościenko
Wyżne w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań
publicznych
19.11.2015 więcej
Porozumienie Nr IV.22-PZD/2013 Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 listopada 2013 r.
zawarte pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Korczyna w
sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych
19.11.2015 więcej
Porozumienie Nr IV.25-PZD.2013 Powiatu Krośnieńskiego z dnia 20 listopada 2013 r.
zawarte pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Wojaszówka w
sprawie powierzenie do prowadzenia niektórych zadań publicznych
19.11.2015 więcej
Porozumienie Nr IV.24-PZD/2013 Powiatu Krośnieńskiego z dnia 20 listopada 2013 r.
zawarte pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Rymanów w
sprawie powierzenie do prowadzenia niektórych zadań publicznych
19.11.2015 więcej
Porozumienie Nr IV.23-PZD/2013 Powiatu Krośnieńskiego z dnia 20 listopada 2013 r.
zawarte pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Rymanów w
sprawie powierzenie do prowadzenia niektórych zadań publicznych
19.11.2015 więcej
Porozumienie Nr IV.28-OS/2013 zawarte w dniu 15.11.2013 r.
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia
Policji Województwa Podkarpackiego
19.11.2015 więcej
Porozumienie Nr IV.20-RIZ/2013 z dnia 23.09.2013 r.
w sprawie powierzenia Gminie Korczyna zarządzania drogą
powiatową
19.11.2015 więcej
Porozumienie Nr IV.19-RIZ/2013 z dnia 27.09.2013 r.
w sprawie powierzenia Gminie Wojaszówka zarządzania drogą
powiatową
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 02 stycznia 2013 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krosno w sprawie
wspólnego utworzenia stanowiska Rzecznika Konsumentów dla
Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna
19.11.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się