Lista artykułów

Nazwa artykułu
Porozumienie zawarte w dniu 27 grudnia 2013 r.
pomiędzy Powiatem Brzozowskim, a Powiatem Krośnieńskim w
sprawie powierzenia przez Powiat Brzozowski realizacji zadania
publicznego, jakim jest prowadzenie środowiskowych domów
samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
19.11.2015 więcej
Porozumienie Nr IV.26-PZD/2013 Powiatu Krośnieńskiego z dnia 20 grudnia 2013 r.
zawarte pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krościenko
Wyżne w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań
publicznych
19.11.2015 więcej
Porozumienie Nr IV.22-PZD/2013 Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 listopada 2013 r.
zawarte pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Korczyna w
sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych
19.11.2015 więcej
Porozumienie Nr IV.25-PZD.2013 Powiatu Krośnieńskiego z dnia 20 listopada 2013 r.
zawarte pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Wojaszówka w
sprawie powierzenie do prowadzenia niektórych zadań publicznych
19.11.2015 więcej
Porozumienie Nr IV.24-PZD/2013 Powiatu Krośnieńskiego z dnia 20 listopada 2013 r.
zawarte pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Rymanów w
sprawie powierzenie do prowadzenia niektórych zadań publicznych
19.11.2015 więcej
Porozumienie Nr IV.23-PZD/2013 Powiatu Krośnieńskiego z dnia 20 listopada 2013 r.
zawarte pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Rymanów w
sprawie powierzenie do prowadzenia niektórych zadań publicznych
19.11.2015 więcej
Porozumienie Nr IV.28-OS/2013 zawarte w dniu 15.11.2013 r.
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia
Policji Województwa Podkarpackiego
19.11.2015 więcej
Porozumienie Nr IV.20-RIZ/2013 z dnia 23.09.2013 r.
w sprawie powierzenia Gminie Korczyna zarządzania drogą
powiatową
19.11.2015 więcej
Porozumienie Nr IV.19-RIZ/2013 z dnia 27.09.2013 r.
w sprawie powierzenia Gminie Wojaszówka zarządzania drogą
powiatową
19.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 02 stycznia 2013 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krosno w sprawie
wspólnego utworzenia stanowiska Rzecznika Konsumentów dla
Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna
19.11.2015 więcej