Lista artykułów

Nazwa artykułu
Porozumienie Nr IV.30-PZD/2014 zawarte w dniu 20.11.2014 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krościenko Wyżne, w
sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych
18.11.2015 więcej
Porozumienie Nr IV.26 - RIZ/2014
o Współpracy między Starostwem Powiatowym w Krośnie i
Agencją Rozwoju Regionalnego w Svidniku
18.11.2015 więcej
Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 19 maja 2014 r.
w Krośnie pomiędzy: Powiatem Krośnieńskim a Państwową
Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie
18.11.2015 więcej
Porozumienie Nr RR-V.POPT.3.2014 zawarte w dniu 25 lutego 2014 r.
pomiędzy Województwem Podkarpackim a Powiatem Krośnieńskim
18.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 15 stycznia 2014 r.
pomiędzy Powiatem Sanockim a Powiatem Krośnieńskim w sprawie
powierzenia przez Powiat Sanocki realizacji zadania publicznego,
jakim jest prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla
osób z zaburzeniami psychicznymi
18.11.2015 więcej
Porozumienie nr IV.4-PCPR/2014
w sprawie ustalenia zasad kierowania mieszkańców Powiatu
Krośnieńskiego do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie
(TYP B - dla osób upośledzonych umysłowo)
18.11.2015 więcej
Porozumienie Prezydenta Miasta Krosna z dnia 2 stycznia 2014 r.
w sprawie wspólnego utworzenia stanowiska Rzecznika Konsumentów
dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna zawarte pomiędzy
Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krosno
18.11.2015 więcej