Lista artykułów

Nazwa artykułu
Porozumienie nr IV.26-PCPR/2015
w sprawie ustalenia zasad kierowania mieszkańców
Powiatu Krośnieńskiego do Środowiskowego Domu Samopomocy w
Krośnie (TYP B - dla osób upośledzonych umysłowo)
26.01.2016 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 21 sierpnia 2015 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Wojaszówka w sprawie
powierzenia do prowadzenia zadań publicznych
18.11.2015 więcej
Porozumienie zawarte w Krośnie w dniu 6 maja 2015 r.
pomiędzy Prezydentem Miasta Krosna - Piotrem Przytockim a
Starostą Powiatu Krośnieńskiego – Janem Juszczakiem w
sprawie utworzenia wspólnej komisji bezpieczeństwa i porządku
dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego
18.11.2015 więcej
Porozumienie Prezydenta Miasta Krosna z dnia 7 stycznia 2015 r.
w sprawie wspólnego utworzenia stanowiska Rzecznika Konsumentów
dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna
18.11.2015 więcej