Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Porozumienie nr PS.8460.B/P/16 zawarte w dniu 18 kwietnia 2016 r. w Krośnie pomiędzy Gminą Miasto Krosno a Powiatem Krośnieńskim
w sprawie pokrywania części kosztów działalności Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Krośnie, zorganizowanego i prowadzonego
przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Krośnie
06.10.2017 więcej
Porozumienie Nr IV.44-RIZ/2016 zawarte w dniu 28 grudnia 2016 r.
w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań
publicznych
28.03.2017 więcej
Porozumienie Nr IV.43-RIZ/2016 zawarte w dniu 28 grudnia 2016 r.
w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań
publicznych
28.03.2017 więcej
Porozumienie Nr IV.42-RIZ/2016 zawarte w dniu 28 grudnia 2016 r.
w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań
publicznych
28.03.2017 więcej
Porozumienie Nr IV.40-RIZ/2016 zawarte w dniu 28 grudnia 2016 r.
w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań
publicznych
28.03.2017 więcej
Porozumienie Nr IV.38-RIZ/2016 zawarte w dniu 28 grudnia 2016 r.
w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań
publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
28.03.2017 więcej
Porozumienie Nr IV.26-RIZ/2016 zawarte w dniu 14 września 2016 r. w Krośnie
Porozumienie Nr IV.26-RIZ/2016 w sprawie powierzenia Gminie
Krościenko Wyżne zadania polegającego na wykonaniu przebudowy
skrzyżowania drogi powiatowej nr 1974 R
Krosno-Targowiska-Wróblik Szlachecki z drogą gminną Nr 114909
R ul. Grunwaldzka w Krościenku Wyżnym w km 2 794 strona lewa
30.09.2016 więcej
Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji inwestycji drogowych zawarte 29 stycznia 2016 r. w Krośnie
Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji inwestycji drogowych
na drodze powiatowej nr 2009R w Klimkówce i drodze gminnej nr
130461R w Klimkówce zawarte 29 stycznia 2016 r. w Krośnie
17.02.2016 więcej
Porozumienie NR IV.4-RIZ/2016 zawarte w dniu 29 stycznia 2016 r. w Krośnie
Porozumienie NR IV.4-RIZ/2016 w sprawie powierzenia Gminie
Rymanów prowadzenia zadań publicznych polegających na
zarządzaniu publiczną drogą powiatową zawarte w dniu 29
stycznia 2016 r. w Krośnie
17.02.2016 więcej
Porozumienie NR IV.5-RIZ/2016 zawarte w dniu 28 stycznia 2016 r. w Krośnie
Porozumienie NR IV.5-RIZ/2016 w sprawie powierzenia Gminie
Wojaszówka prowadzenia zadań publicznych polegających na
zarządzaniu publicznymi drogami powiatowymi zawarte w dniu 28
stycznia 2016 r. w Krośnie
17.02.2016 więcej
12