Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Porozumienie nr PS.8460.B/P/16 zawarte w dniu 18 kwietnia 2016 r. w Krośnie pomiędzy Gminą Miasto Krosno a Powiatem Krośnieńskim
w sprawie pokrywania części kosztów działalności Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Krośnie, zorganizowanego i prowadzonego
przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Krośnie
06.10.2017 więcej
Porozumienie Nr IV.44-RIZ/2016 zawarte w dniu 28 grudnia 2016 r.
w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań
publicznych
28.03.2017 więcej
Porozumienie Nr IV.43-RIZ/2016 zawarte w dniu 28 grudnia 2016 r.
w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań
publicznych
28.03.2017 więcej
Porozumienie Nr IV.42-RIZ/2016 zawarte w dniu 28 grudnia 2016 r.
w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań
publicznych
28.03.2017 więcej
Porozumienie Nr IV.40-RIZ/2016 zawarte w dniu 28 grudnia 2016 r.
w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań
publicznych
28.03.2017 więcej
Porozumienie Nr IV.38-RIZ/2016 zawarte w dniu 28 grudnia 2016 r.
w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań
publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
28.03.2017 więcej
Porozumienie Nr IV.26-RIZ/2016 zawarte w dniu 14 września 2016 r. w Krośnie
Porozumienie Nr IV.26-RIZ/2016 w sprawie powierzenia Gminie
Krościenko Wyżne zadania polegającego na wykonaniu przebudowy
skrzyżowania drogi powiatowej nr 1974 R
Krosno-Targowiska-Wróblik Szlachecki z drogą gminną Nr 114909
R ul. Grunwaldzka w Krościenku Wyżnym w km 2 794 strona lewa
30.09.2016 więcej
Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji inwestycji drogowych zawarte 29 stycznia 2016 r. w Krośnie
Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji inwestycji drogowych
na drodze powiatowej nr 2009R w Klimkówce i drodze gminnej nr
130461R w Klimkówce zawarte 29 stycznia 2016 r. w Krośnie
17.02.2016 więcej
Porozumienie NR IV.4-RIZ/2016 zawarte w dniu 29 stycznia 2016 r. w Krośnie
Porozumienie NR IV.4-RIZ/2016 w sprawie powierzenia Gminie
Rymanów prowadzenia zadań publicznych polegających na
zarządzaniu publiczną drogą powiatową zawarte w dniu 29
stycznia 2016 r. w Krośnie
17.02.2016 więcej
Porozumienie NR IV.5-RIZ/2016 zawarte w dniu 28 stycznia 2016 r. w Krośnie
Porozumienie NR IV.5-RIZ/2016 w sprawie powierzenia Gminie
Wojaszówka prowadzenia zadań publicznych polegających na
zarządzaniu publicznymi drogami powiatowymi zawarte w dniu 28
stycznia 2016 r. w Krośnie
17.02.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się