Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
POROZUMIENIE NR IV.46-RIZ/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Miejsce Piastowe, w
sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych
29.03.2018 więcej
POROZUMIENIE NR IV.15-RIZ/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Rymanów, w sprawie
powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych z
zakresu zarządzania drogami powiatowymi
29.03.2018 więcej
POROZUMIENIE NR IV.12-RIZ/2017 z dnia 14 listopada 2017 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krościenko Wyżne, w
sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych
29.03.2018 więcej
POROZUMIENIE NR IV.13-RIZ/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Iwonicz-Zdrój, w
sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych
z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
16.02.2018 więcej
POROZUMIENIE NR IV.11-RIZ/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Korczyna, w sprawie
powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych
16.02.2018 więcej
POROZUMIENIE NR IV.19/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie zasad kierowania i świadczenia usług mieszkańcom
Powiatu Krośnieńskiego do Środowiskowego Domu Samopomocy w
Krośnie, ul. Gen. J. Hallera 6/4
28.12.2017 więcej
POROZUMIENIE NR IV.14-RIZ/2017 z dnia 14 listopada 2017 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Jedlicze, w sprawie
powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych z
zakresu zarządzania drogami powiatowymi
28.12.2017 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 12 czerwca 2017 r.
w sprawie zasad kierowania i świadczenia usług mieszkańców
Gminy Miasto Krosno do Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku
21.06.2017 więcej
POROZUMIENIE NR 2/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
pomiędzy Powiatem Brzozowskim a Powiatem Krośnieńskim w
sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania przez
Powiat Krośnieński części kosztów działalności Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Haczowie, działającego przy Polskim
Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Haczowie w 2017 roku
22.05.2017 więcej
POROZUMIENIE NR IV.6-RIZ/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Wojaszówka, w sprawie
powierzenia do prowadzenia zadania publicznego
22.05.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się