Lista artykułów

Nazwa artykułu
POROZUMIENIE NR IV.19/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie zasad kierowania i świadczenia usług mieszkańcom
Powiatu Krośnieńskiego do Środowiskowego Domu Samopomocy w
Krośnie, ul. Gen. J. Hallera 6/4
28.12.2017 więcej
POROZUMIENIE NR IV.14-RIZ/2017 z dnia 14 listopada 2017 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Jedlicze, w sprawie
powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych z
zakresu zarządzania drogami powiatowymi
28.12.2017 więcej
Porozumienie zawarte w dniu 12 czerwca 2017 r.
w sprawie zasad kierowania i świadczenia usług mieszkańców
Gminy Miasto Krosno do Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku
21.06.2017 więcej
POROZUMIENIE NR 2/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
pomiędzy Powiatem Brzozowskim a Powiatem Krośnieńskim w
sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania przez
Powiat Krośnieński części kosztów działalności Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Haczowie, działającego przy Polskim
Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Haczowie w 2017 roku
22.05.2017 więcej
POROZUMIENIE NR IV.6-RIZ/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Wojaszówka, w sprawie
powierzenia do prowadzenia zadania publicznego
22.05.2017 więcej
POROZUMIENIE NR IV.5-PCPR/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Powiatem Sanockim w sprawie
pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu
Sanockiego, będących uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Rymanowie
22.05.2017 więcej
POROZUMIENIE NR PS.8460.B/P/17 z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie pokrywania części kosztów działalności Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Krośnie, zorganizowanego i prowadzonego
przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie
24.04.2017 więcej
POROZUMIENIE NR IV.3-RIZ/2017 z dnia 6 lutego 2017 r.
w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań
publicznych
24.04.2017 więcej
POROZUMIENIE NR IV.2-RIZ/2017 z dnia 6 lutego 2017 r.
w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań
publicznych
24.04.2017 więcej
Porozumienie z dnia 4 stycznia 2017 r.
w sprawie wspólnego utworzenia stanowiska Rzecznika Konsumentów
dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna
30.01.2017 więcej