Lista artykułów

Nazwa artykułu
POROZUMIENIE NR PS.8460.X/P/18 z dnia 4 kwietnia 2018 r.
pomiędzy Gminą Miasto Krosno wykonującą zadania miasta na
prawach powiatu a Powiatem Krośnieńskim w sprawie pokrywania
części kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Krośnie, zorganizowanego i prowadzonego przez Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Krośnie.
24.07.2018 więcej
POROZUMIENIE NR III.7-PCPR/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Powiatem Sanockim w sprawie
pokrywania części kosztów działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Rymanowie
24.07.2018 więcej
POROZUMIENIE NR 1/2018 z dnia 9 marca 2018 r.
pomiędzy Powiatem Brzozowskim a Powiatem Krośnieńskim w
sprawie określenia warunków i sposobu przekazywania przez
Powiat Krośnieński części kosztów działalności Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Haczowie, działającego przy Polskim
Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Haczowie w 2018 roku
24.07.2018 więcej
Porozumienie Nr III.11-RIZ/2018 z dnia 15 maja 2018 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Korczyna w sprawie
powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu
dokumentacji technicznej dot. zadania: „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1967R Korczyna - Krościenko Wyżne polegająca na
budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Korczyna"
28.06.2018 więcej
Porozumienie Nr IV.45-RIZ/2017 z dnia 2 stycznia 2018 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Chorkówka w sprawie
powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych
05.02.2018 więcej
Porozumienie z dnia 2 stycznia 2018 r.
w sprawie wspólnego utworzenia stanowiska Rzecznika Konsumentów
dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna
15.01.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się