Lista artykułów

Nazwa artykułu
Porozumienie Nr IV.15-RIZ/2017 z dnia 3 stycznia 2018 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Rymanów sprawie
powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych
16.02.2018 więcej
Porozumienie Nr IV.45-RIZ/2017 z dnia 2 stycznia 2018 r.
pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Chorkówka w sprawie
powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych
05.02.2018 więcej
Porozumienie z dnia 2 stycznia 2018 r.
w sprawie wspólnego utworzenia stanowiska Rzecznika Konsumentów
dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna
15.01.2018 więcej