2015-10-30

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie

Forma organizacyjno-prawna: jednostka budżetowa

Adres:
ul.Bieszczadzka 1
p. 106, 107, 129, 130.
38-400 Krosno

tel. 13 43-75-732, 13 43-75-733, 13 43-75-734
strona BIP: bip.zetorzeszow.pl/pcprkrosno
e-mail: pcpr_krosno@adres.pl

Dyrektor Agnieszka Zygarowicz

 

Ogłoszenia